cover 't Groot Hersberge
't Groot Hersberge

Verblijf, kamertraining en cbaw

Kamertraining - module verblijf

Vanaf de leeftijd van 16,5 jaar kan de jongere, indien die dat wenst, vanuit de leefgroep doorstromen naar kamertraining. In kamertraining worden de jongeren nog meer voorbereid op zelfstandigheid. Het is een tussenstap naar volledig zelfstandig wonen waarin ze toch nog heel actief en van dichtbij begeleid worden. Hier moet de jongere leren zijn tijd zelfstandig en alleen in te vullen, zijn praktische zaken in zijn studio zelf te organiseren binnen zijn weekplanning én zijn school of werk tot een goed einde te  brengen. Tijdens deze vorm van begeleiding komen vaak een aantal belangrijke werkpunten naar voor: leren alleen zijn, leren omgaan met geld, instaan voor voeding, wassen en strijken, administratie tot een goed einde kunnen brengen. Dagdagelijks heeft de jongere contact met de begeleider zodat die hem op een directe manier kan ondersteunen en helpen bij zijn werkpunten. 
Eenmaal de jongere zelfstandiger wordt, kan hij kiezen voor contextbegeleiding in functie van autonoom wonen.  

Voor meer informatie over onze werking binnen kamertraining kan je hier doorklikken naar ons groene boekje (pdf)