Onze werking

De Patio is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) van 10 kleinschalige diensten binnen de bijzondere jeugdhulp in de regio Noord-West-Vlaanderen. Deze afdelingen zijn erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De vzw werd opgericht op 17/11/2009. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Elf-Julistraat 32 te 8000 Brugge.
 

Identiteit

In totaal zijn er tien afdelingen, waarvan er zeven hulpvormen bij elkaar aansluiten.
De Schoor, De Kerseboom, Cruushove, ’t Groot Hersberge , Kleine Dennen , Kamertraining Brugge, en HerKern bieden volgende bij elkaar aansluitende hulpverlening aan: contextbegeleiding, dagbegeleiding, verblijf, kamertraining en contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en ondersteunende begeleiding
Daarnaast heeft De Patio ook nog de afdelingen  Bureau Alternatieve Afhandeling Brugge (BAAB),  Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum ’t Laar en Estas, verblijf voor niet begeleide minderjarigen.Elders op deze website kan u alle informatie vinden over deze verschillende afdelingen. 

 

De afdelingen:

De Schoor, Brugge

Dagbegeleiding. 10 jongens en meisjes tussen 12-18 jaar


De Kerseboom, Brugge 

Contextbegeleiding. 22 jongens en meisjes tussen  0-18 jaar
Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, 16 jongens en meisjes tussen 17-21 jaar


Cruushove, Brugge 

Verblijf 10 jongens tussen 12-18 jaar


't Groot Hersberge, Torhout

Verblijf 8 jongens tussen 12-18 jaar
Kamertraining, 4 jongens tussen 16.5-20 jaar
Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, 1 jongen tussen 17.5-21 jaar

Kleine Dennen, Knokke-Heist

Verblijf, 18 jongens en meisjes tussen 0-18 jaar
Kamertraining, 2 jongens en meisjes tussen 17-20 jaar

Kamertraining Brugge

Kamertraining, 4 jongens en meisjes tussen 17-20 jaar
Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, 3 jongens en meisjes tussen 17-21 jaar
 

BAAB (Bureau Alternatieve Afhandeling Brugge)

Herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA), verdachte jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar en hun slachtoffers:

Herstelbemiddeling
Herstelgericht groepsoverleg (Hergo)
Leerprojecten
Gemeenschapsdienst


 't Laar, Brugge

Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum (O.O.O.C.)  11 jongens tussen 12-18 jaar waarvan 8 residentieel mogelijk (inclusief crisisbed via crisismeldpunt) en 3 ambulant (diagnostiek zonder verblijf).

HerKern, Sint-Andries Brugge

Ondersteunende begeleiding, 7 jongens en meisjes tussen 12-18 jaar  


Estas, Sint-Andries Brugge
Verblijf voor 10 niet begeleide minderjarigen 


Algemeen directeur: Hans Paredis
Raad van Bestuur van De Patio:
Rik Debucquoy (voorzitter), Paul Jonckheere (ondervoorzitter), Ingrid Vandamme (secretaris), Wim Vanhoutte, Jan Cant, Rik Houttekier,
Paul Ketele, Hans Neirynck,  Marie Van Everbroeck, Walter Van Damme, Dany Van Impe  Afprintbare brochure De Patio