Publicaties

   Jaarverslagen van De Patio                                                      
   
Nieuw ! 
    jaarverslag De Patio 2016
    Jaarverslag Jeugdzorg de Patio 2016
    Jaarverslag 't Laar 2016
    Jaarverslag Baab 2016

    Jaarverslag 2015 De Patio
 
Inspectieverslagen 
2015.inspectieverslag Jeugdzorg de Patio 
2016.Inspectieverslag Baab
2016.inspectieverslag 't Laar 

 

 
   Safety flow chart 
    - Safety Flow Chart  ( afbeelding)
    - Klik hier om de Prezi te zien van ons toonmoment op 17/03/2016
    - Syllabus safety flow chart

    - 3 kolommen Brugse Versie 
    - 3 Kolommen Brugse Versie met instructies 
 
 
   Publicaties in Agora, het tijdschrift van Jo-in

  2010. Fusie de Patio vzw , Herman Roose

  2010. Een onvoorwaardelijke relatie Mieke Lampaert
  2010. Enkele kritische beschouwingen rond inhoud en resultaatsgericht werken , Daniel Joseph
  2010. Onvoorwaardelijke relaties binnen bijzondere jeugdbijstand onmogelijk, Mieke Lampaert
  2010. Via een nieuwe missie naar een sterkere teamwerking, Mieke Lampaert
  2011. Over wat werkt, gesprek met Barry Duncan, Sébastien Vernieuwe
  2012. Introductie van oplossingsgericht werken in een dagcentrum, Sébastien Vernieuwe
  2013.Het koekoeksjong, Mieke Lampaert 
  2013. Creativiteit bij sociale vaardigheden, Bruno Schelstraete
  2014. Oplossinggericht coachen, Trees De Groot 
  2014. Een terugblik op 35 jaar werken,interview door Mieke Lampaert van Eddy Hosten en Daniel Joseph
  2014. Daniel en de Korzybkianen , Lieven Deroo
  2015. Als je blijft geloven, Hans Devliegher
  2015. Hersenspinsels, een bundeling uit Agora, Hans Paredis
  2015. Herkern, Thomas Messelier
  2015. De KOPP-box, Nathalie Devroe en Shirley Van den Driessche

  2016. coachen naar verandering , boekbespreking, Mieke Lampaert 
  2016. De safety flow chart, Jolien Cornillie
  2016.Estas, een sprong in het duister, Mieke Lampaert
  2017. Estas, de opstart van een leefgroep, Christophe Van de Plas
 

  Kopp-box
  De Kopp box 
  Koppbox bestelformulier 
 
 
  De rechtenbox
   De rechtenbox, een praktisch hulpmiddel