Op dit ogenblik zijn bij De Patio vzw geen vacatures beschikbaar.