Vacature Leefgroepbegeleider (M/V) bij 't Laar


WELKOM BIJ OOOC ‘t LAAR

De Patio is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) van 10 kleinschalige diensten binnen de bijzondere jeugdhulp in de regio
Noord-West-Vlaanderen. Deze afdelingen zijn erkend door het Agentschap Opgroeien van het Vlaams Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.

Binnen De Patio vzw biedt OOOC (Onthaal-, Oriëntatie- en Observatie Centrum) ‘t Laar handelingsgerichte diagnostiek aan, al dan
niet met verblijf. We gaan op zoek naar een haalbaar plan voor de toekomst voor de jongeren, hun ouders en context waarbij we
jongeren een rustpunt bieden om op adem te komen.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je staat als nieuwe collega samen met een enthousiast team mee in voor de dagdagelijkse begeleiding (zowel residentieel als
ambulant) en het observeren van de jongens tussen de 12 en 18 jaar, door :

- in te staan voor het onthaal bij de start van de crisisopvang,
- tijdens individuele begeleidingen het traject van de jongere op te volgen,
- het voeren van individuele gesprekken met jongeren in functie van het handelingsplan,
- het organiseren van groepsactiviteiten en het coördineren van vrije tijd.

RESULTAATSGEBIEDEN

Individu
- Tijdens de individuele begeleiding samen met de psychologe en de gezinsbegeleider het traject van de jongere opvolgen
- Bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie
- Structuur en ondersteuning bieden
- Trainen om zelfstandigheid te bevorderen

Groep
- Dagelijkse werking mee opvolgen en afspraken bewaken
- Organiseren van activiteiten
- Samen met het onderhoudsteam instaan voor dagelijkse orde en netheid
- Studiebegeleiding

Context
- In samenspraak met de hoofdbegeleider contacten leggen met scholen
- In samenspraak met gezinsbegeleider het medische luik praktisch opvolgen
- Dossieropvolging
- Opmaken van handelingsplannen
- Registreren en rapporteren van acties en observaties
- Werken volgens handelingsgerichte diagnostiek

Persoonlijke ontwikkeling
- Ontwikkelen van de eigen professionaliteit

Werken in team
- Bijdragen aan het gemeenschappelijk doel en goede relaties binnen het team
Werken in De Patio
- Bijdragen aan de realisatie van de missie, visie en strategie van de organisatie

COMPETENTIEPROFIEL

Kerncompetenties
    Integriteit
    Verantwoordelijkheidszin
    Openheid
    Samenwerken
    Leervermogen
    Cliënt- en Klantgerichtheid

Functiespecifieke competenties
    Zelfstandigheid
    Plannen en organiseren
    Flexibiliteit
    Stressbestendigheid
    Coachen
    Probleemoplossend Vermogen

Vaktechnische competenties
    Schriftelijke communicatie
    Mondelinge Communicatie
    Vakkennis
        Oplossingsgericht Denken
        Theoretische Kaders
        Kennis Integrale Jeugdzorg
    Talenkennis
        Nederlands
    Computer
        Basiskennis
    Diploma
        Gegradueerde en/of Bachelor in de Menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring
    Attesten
        Wettelijke attesten
        Rijbewijs B

AANBOD

- voltijds contract (38u/week) voor bepaalde duur (vervangingsovereenkomst tot eind juni 2021)
- volcontinu systeem met een wisselend uurrooster
- verloning binnen het voorziene barema pc 319.01 (jeugdhulp)
- een flexibele job met oog voor de balans tussen werk en privé.
- we houden vooral rekening met je talenten, je competenties en wie je bent
- we streven ernaar je eigen professionele ontwikkeling in te zetten in een innoverende organisatie met een warme en professionele
werksfeer.
- Plaats tewerkstelling : ’t Laar, Leopold II-laan 9, 8000 Brugge

INFO EN SOLLICITEREN

Meer gedetailleerde info over de functie vind je in het uitgebreide functieprofiel via deze link (Functieprofiel Leefgroepbegeleider 't
Laar
).

Heb je nog meer specifieke vragen ?
Neem dan gerust contact op met Leen Wittevrongel op tel. 050 33 78 80.

Ben je geboeid door het perspectief dat deze functie jou biedt ?
Solliciteer dan door jouw motivatiebrief (max. één A4) en CV per email te bezorgen aan Toine Perneel, Afdelingsdirecteur van ’t Laar
(toine.perneel@depatiovzw.be).