Onze visie op het werken met vrijwilligers 
Naast een sterke pedagogische werking willen we als vzw ook een grotere maatschappelijke rol innemen. 
Hierbinnen past  het werken met vrijwilligers.
Door het werken met vrijwilligers willen we immers  een bijkomende maatschappelijke meerwaarde creëren.
Door het binnenbrengen van mensen in de organisatie en het zelf naar buiten treden , kan de maatschappij ,
onze werking en onze doelgroep op een andere, positieve manier leren kennen.  Wij kunnen ons als organisatie
daarmee  ook meer integreren in de buurt en de  lokale netwerken. 
We willen een vrijwilligerswerking uitwerken waarmee we verschillende doelen willen bereiken.  Enerzijds
willen we vrijwilligers aantrekken die taken ten opzichte van zowel de organisatie, medewerkers als jongens kunnen
overnemen/ondersteunen en samen doen waardoor tijd ontstaat voor andere invullingen en op die manier de
totale kwaliteit van de begeleiding en de werking kunnen verhogen.
Naast de meerwaarde die een vrijwilliger kan betekenen voor de organisatie willen wij ook anderzijds 
een meerwaarde betekenen voor de vrijwilliger. Hij krijgt een rol in de maatschappij en kan via concrete zaken een
meerwaarde voor die maatschappij betekenen.
Binnen de groep van vrijwilligers kunnen we twee groepen onderscheiden, nl. mensen die dit willen doen louter op
basis van hun persoonlijke voorkeuren, interesses, motivatie en mensen die dit moeten doen i.f.v. een opdracht die
gericht gevraagd wordt.
We willen binnen de vrijwilligerswerking vertrekken vanuit de krachten van mensen.  We zijn ervan overtuigd dat
iedereen sterktes heeft. We gaan met de vrijwilliger op zoek naar wat zijn sterktes zijn en hoe die binnen de organisatie
een n meerwaarde kunnen betekenen. Daarnaast kunnen we bij een specifieke vraag/opdracht ook op zoek gaan naar
personen met specifieke sterktes.  Deze mensen kunnen zowel vanuit de buurt, de context van de jongeren of
maatschappelijk kwetsbaren (gepensioneerden, werklozen,…) komen. Een gedegen ondersteuning van de vrijwilligers
moet garant staan voor een goed samenwerking en waarbij er zowel bij de vrijwilligers als bij de organisatie een
grote meerwaarde is.
We menen dat de verbintenis tussen al die elementen zullen  resulteren in een grotere maatschappelijke
betrokkenheid voor de diverse partners.

- Binnen de afdeling Cruushove (Brugge ) zoeken we naar: 
+ Iemand die goed fietsen kan herstellen
+ Een gastgezin voor niet begeleide minderjarigen
Voor meer info contacteer de afdeling Cruushove

- Binnen de afdeling Estas ( Zevenkerken): klik de onderstaande link aan 
Folder Vrijwilligerswerk 
Voor meer info contacteer de afdeling Estas 
 
- Binnen de afdeling 't Groot Hersberge ( Torhout)
+ Iemand die goed fietsen kan herstellen 
+ hulp bij het opknappen van klusjes 
Voor meer info contacteer de afdeling 't Groot Hersberge