cover 't Laar
't Laar

Observatie en oriëntatie

Professionelen

Missie en Modules  :  Folder 2024
 

 ’t Laar onderschrijft de missie en waarden van de Patio vzw en stelt zich vanuit haar specifieke opdracht als OOOC volgend doel :
‘SAMEN OP ZOEK GAAN NAAR EEN HAALBAAR PLAN VOOR DE TOEKOMST’

Samen : ’t Laar wil een relatie van samenwerken aangaan met de verschillende betrokken partijen. De inbreng en participatie van de jongere en zijn opvoedingsfiguren zijn cruciaal in de zoektocht naar perspectieven voor de toekomst. We proberen doorheen het zoekproces de verbinding tussen de jongere en opvoedingsfiguren en ruimere context te verhogen. We staan als Laar voor een nauwe multidisciplinaire teamwerking. Het zoekproces verloopt multi-informant en multi-methodisch. We staan voor een gedeelde zorg en verantwoordelijkheid met de jongere, het ruime netwerk (gezin, familie, school, werk, vrije tijd, …), de aanmelder en eventueel externe experten.

Op zoek gaan naar : de module diagnostiek impliceert een multidisciplinair, gefaseerd, handelingsgericht diagnostisch proces. De problemen, beperkingen en sterktes worden in kaart gebracht.

Een haalbaar plan : ’t Laar wil doorheen het zoekproces de (draag)kracht van de jongere en zijn opvoedingsfiguren verhogen en nieuwe inzichten laten groeien. Het plan omvat een integratief toekomstgericht beeld met indien nodig, adviezen inzake vervolghulpverlening (meest gewenst, efficiënt en minst ingrijpend = subsidiariteit).

Voor de toekomst : ’t Laar wil samen met de betrokkenen komen tot nieuwe toekomstperspectieven, een groeiproces op gang brengen.