Algemeen Directeur (M/V) De Patio vzw


Welkom bij De Patio vzw

De Patio (www.depatiovzw.be) is een vereniging zonder winstoogmerk van 10 kleinschalige diensten binnen de bijzondere jeugdhulp in de regio Noord-West-Vlaanderen. Deze afdelingen zijn erkend door het Agentschap Opgroeien van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Binnen de werking van De Patio willen we in de jeugdhulp een antwoord bieden aan de hulpvragen van jongeren en hun omgeving. We vertrekken daarbij vanuit de kracht van mensen door Jongeren samen met hun context laten groeien in het nemen van verantwoordelijkheid.
Onze afdelingen, bieden verscheidene bij elkaar aansluitende residentiële en ambulante hulpverleningen aan: contextbegeleiding, dagbegeleiding, verblijf, kamertraining en contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en ondersteunende begeleiding (CBAW). Daarnaast heeft De Patio ook nog de afdelingen  Bureau Alternatieve Afhandeling Brugge (BAAB),  Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum ’t Laar, en Estas - verblijf voor niet begeleide minderjarigen.

Functieomschrijving

Als Algemeen Directeur ontwikkel en implementeer je de strategie in nauw overleg met de RvB en conform de waarden, missie en visie van De Patio vzw en je bent verantwoordelijk voor de algemene leiding en het dagelijks beleid.
Samen met het directieteam en de ondersteunende diensten realiseer je de operationele en financiële doelstellingen.
Je vertegenwoordigt De Patio in de contacten met interne en externe stakeholders, organisaties en relevante netwerken in de jeugdzorg en je neemt deel aan alle relevante overlegorganen.

Resultaatsgebieden

- Ontwikkelen en implementeren van een algemeen beleid gericht op het realiseren van de missie en doelstellingen van De Patio op korte en lange termijn.
- Uitbouwen en voeren van het personeelsbeleid gericht op een efficiënte werking en goede personeelszorg
- Ontwikkelen en implementeren van een investerings- en aankoopbeleid dat de gepaste  infrastructuur en voldoende materiële middelen veilig stelt binnen het afgesproken financieel kader
- Zorgen voor een financieel gezonde organisatie en een correct beheer van de financiële middelen.
- Voeren van een kwaliteitsvol en cliëntgericht pedagogisch beleid van het EMK.
- Verder uitbouwen van De Patio als een actieve en gewaardeerde partner en stakeholder in alle relevante externe netwerken organisaties.
 
 
Kerncompetenties

Integriteit
Algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen volgen, in woord en gedrag.
Verantwoordelijkheidszin
Zich op een plichtsbewuste manier engageren om de eigen resultaten én die van de groep te realiseren en gemaakte afspraken na te komen.
Communiceren
Ideeën, meningen en informatie in heldere en correcte taal (schrift, woorden en lichaamstaal) actief en proactief communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen.
Openheid
Onbevooroordeeld en ongedwongen open staan voor de omgeving
Samenwerken
Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van particulier belang is.
Leervermogen
In staat zijn nieuwe informatie/kennis op te nemen, efficiënt te verwerken en effectief toe te passen.
Cliënt- en klantgerichtheid
Het afstemmen van zijn acties op de gevoeligheden, behoeften en wensen van cliënten, externe klanten en interne klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.

Functiespecifieke competenties

Innoveren
Open staan voor verandering en vernieuwing. Hiervoor zelf impulsen geven en teamleden aanzetten tot creativiteit
Controleren
De prestaties van het team en de individuele medewerkers bewaken en op peil houden. Zorg dragen dat het werk effectief en efficiënt gebeurt
Strategisch handelen
Een lange termijn visie kunnen ontwikkelen in functie van een continu veranderende omgeving en ze concreet kunnen maken in doelstellingen en acties
Samenwerking stimuleren
Medewerkers in teamverband laten werken aan een gemeenschappelijk doel en hiertoe ook de randvoorwaarden voorzien
Coachen
Stimuleren en motiveren tot persoonlijke ontwikkeling door het geven en ontvangen van feedback in een open verstandhouding en door het scheppen van een gunstig ontwikkelingsklimaat en het implementeren van een actief ontwikkelingsplan
Coördineren
Het structureren, plannen en afstemmen van activiteiten en functies met het oog op een soepel verloop van de werkstroom en de realisatie van doelstellingen
 
Jouw profiel

- Master niveau
- Minstens 5 jaar ervaring in een algemeen leidinggevende functie
- Sterk in people management en financieel management
- Bereid een gedegen bijkomende management opleiding te volgen
- Kennis van of affiniteit met integrale jeugdhulpverlening
- Sterk in communicatie met zeer goede kennis van de Nederlandse taal (gesproken en geschreven) en basiskennis Engels en Frans
- Gedegen kennis van IT (Windows, Office)
- Je beschikt over een wagen en een rijbewijs B
- Je kan de vereiste wettelijke attesten voorleggen 

Ons aanbod

- Voltijds contract van onbepaalde duur
- Loon volgens barema van het paritair subcomité 319.01 (Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten van de Vlaamse Gemeenschap) + voordelen
- Werken in een dynamische en innoverende organisatie met een warme en professionele sfeer. 

Info en Solliciteren
Heb je nog meer specifieke vragen ?
Contacteer Rik Debucquoy (Voorzitter Raad van Bestuur – rik.debucquoy@outlook.com) via mail
Ben je geboeid door het perspectief dat deze functie jou biedt ?
Solliciteren kan door jouw motivatiebrief en CV in 2 aparte documenten te mailen naar Philippe Moens (Gedelegeerd Bestuurder - philippe.moens@depatiovzw.be).

Deze vacature wordt gesloten bij het aanwerven van een geschikte kandidaat.