Diensthoofd Personeelszaken (M/V)


Welkom bij De Patio vzw

De Patio (www.depatiovzw.be) is een vereniging zonder winstoogmerk van 10 kleinschalige diensten binnen de bijzondere jeugdhulp in de regio Noord-West-Vlaanderen. Deze afdelingen zijn erkend door het Agentschap Opgroeien van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Binnen de werking van De Patio willen we in de jeugdhulp een antwoord bieden aan de hulpvragen van jongeren en hun omgeving. We vertrekken daarbij vanuit de kracht van mensen door Jongeren samen met hun context laten groeien in het nemen van verantwoordelijkheid.

Functieomschrijving

Als Diensthoofd Personeelszaken ben je verantwoordelijk voor de afdeling personeelszaken en ondersteun en adviseer je de organisatie bij het ontwikkelen en uitvoeren van de Personeel & Organisatie strategie.

Je bouwt het Personeel en Organisatie beleid gericht op een effectieve werking van de personeelsadministratie en een goede personeelszorg en voert dit uit.

Je hebt de leiding over een team van medewerkers die de verschillende aspecten van personeelszaken voor hun rekening nemen.

Resultaatgebieden

- Je beheert samen met jouw team de personeels- en salarisadministratie en voert deze uit op een efficiënte wijze
- Je werkt nauw samen met de financiële administratie, de ondersteunende diensten en de verschillende werkvormen binnen de organisatie
- Je coacht jouw team, en adviseert en begeleidt hen bij de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden.
- Je verstrekt informatie aan medewerkers in de verscheidene afdelingen en ondersteunt hen bij het opstellen van arbeidscontracten, het geven van informatie over salaris, regelingen, etc.
- Je herkent problemen en behoeftes op het vlak van personeelsadministratie, bedenkt daarvoor oplossingen en voorstellen die leiden tot continue verbetering, en implementeert deze.
- Je volgt nieuwe ontwikkelingen m.b.t. de toepasselijke wetgeving en op het vakgebied van personeel en arbeid, en implementeert deze in overleg met de directie in het Personeel en Organisatie beleid.

Kerncompetenties

Integriteit
Algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen volgen, in woord en gedrag.
Verantwoordelijkheidszin
Zich op een plichtsbewuste manier engageren om de eigen resultaten én die van de groep te realiseren en gemaakte afspraken na te komen.
Communiceren
Ideeën, meningen en informatie in heldere en correcte taal (schrift, woorden en lichaamstaal) communiceren, zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen.
Samenwerken
Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van particulier belang is.
Leervermogen
In staat zijn nieuwe informatie/kennis op te nemen, efficiënt te verwerken en effectief toe te passen.
Cliënt- en klantgerichtheid
Het afstemmen van zijn acties op de gevoeligheden, behoeften en wensen van cliënten, externe klanten en interne klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.

Functiespecifieke competenties

Conceptueel denken
creativiteit, analytisch vermogen, legt verbanden, concepten
Leiderschap
delegeren, luisteren, overtuigen, taken verdelen
Plannen en organiseren
structureel, kritisch, resultaat- en taakgericht, prioriteiten
Nauwkeurige omgang met details
Tonen aandacht te hebben voor details; langdurig effectief kunnen omgaan met detailinformatie en deze nauwkeurig kunnen verwerken en behandelen.

Jouw profiel

- Bachelor niveau
- Minstens 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie
- Grondige kennis van alle aspecten van arbeidswetgeving, personeelszaken en -administratie
- Kennis van of affiniteit met integrale jeugdhulpverlening
- Sterk in communicatie met zeer goede kennis van de Nederlandse taal (gesproken en geschreven)
- Gedegen kennis van algemene en P&O specifieke IT (Windows, Office)
- Je kan de vereiste wettelijke attesten voorleggen

Ons aanbod

- Voltijds contract van onbepaalde duur
- Loon volgens barema van het paritair subcomité 319.01 (Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten van de Vlaamse Gemeenschap)
- Werken in een dynamische en innoverende organisatie met een warme en professionele sfeer.

Info en Solliciteren

Heb je nog meer specifieke vragen ?
Contacteer Philippe Moens (Gedelegeerd Bestuurder - philippe.moens@depatiovzw.be) via mail.

Ben je geboeid door het perspectief dat deze functie jou biedt ?

Solliciteren kan door jouw motivatiebrief en CV in 2 aparte documenten te mailen naar Philippe Moens (Gedelegeerd Bestuurder - philippe.moens@depatiovzw.be ).
Deze vacature wordt gesloten bij het aanwerven van een geschikte kandidaat.