Herstelbemiddelaar HCA (M/V) bij BAAB


WELKOM BIJ BAAB

De Patio is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) van 10 kleinschalige diensten binnen de bijzondere jeugdhulp in de regio Noord-West-Vlaanderen. Deze afdelingen zijn erkend door het Agentschap Opgroeien van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Binnen De Patio vzw is afdeling BAAB  een HCA dienst (Herstelgerichte en Constructieve Afhandeling). BAAB organiseert en begeleidt 5 herstelgerichte en constructieve werkvormen voor verdachten/daders van jeugddelicten, de slachtoffers en hun beider context : herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg, het positief project, leerprojecten en gemeenschapsdiensten.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

In nauwe samenwerking met je teamleden, sta je als nieuwe collega in voor :

- het bemiddelen tusen verdachten en benadeelden van een jeugddelict
Je informeert verdachten en benadeelden op actieve wijze. 
Je brengt een vrijwillig en vertrouwelijk communicatieproces op gang en dit vanuit een neutrale positie.
Je betrekt relevante derden bij dit proces en creërt openheid in functie van het best mogelijke herstel. Je rapporteert naar jeugdparket en /of jeugdrechtbank.

- het modereren van een herstelgericht groepsoverleg
Je informeert verdachten, benadeelden en steunfiguren op actieve wijze.
Je bereidt samen met hen het groepsoverleg voor.
Je modereert het overleg en neemt samen met de aanwezigen besluiten.
Je rapporteert naar de jeugdrechtbank.

- de procesbegeleiding van een positief project
Je informeert verdachte en ouders actief over het voorstel tot positief project.
Je betrekt steunfiguren en begeleidt het tot standkomen van een positief project.
Je arpporteert naar het jeugdparket en/of de jeugdrechtbank.

Je staat in nauw contact en overlegt met relevante actorenen diensten (advocatuur, sociale dienst jeugdrechtbank,...) en verzorgt je administratieve taken (opmaak en updaten cliëntdossier, verslaggeving, registratie werkuren,...).

Je ontwikkelt je eigen professionaliteit door middel van relfectie over eigen handelen, feedback geven en ontvangen, deelname aan opleiding en evaluatie en/of functioneringsgesprekken.

COMPETENTIEPROFIEL

Kerncompetenties
            Integriteit
            Verantwoordelijkheidszin
            Openheid
            Samenwerken
            Leervermogen
            Cliënt- en klantgerichtheid
Functiespecifieke competenties
           Optreden
           Mondelinge communicatie
           Luisteren
           Zelfstandigheid
           Probleemanalyse
           Flexibiliteit
Vaktechnische competenties
            Vakkennis (kennis decreet jeugddelinquentierecht, integrale jeugdhulp)
            Schriftelijke communicatie
            Mondelinge communicatie
            Talenkennis (Nederlands)
            Computer (basiskennis word, excel)
            Diploma (gegradueerde en/of Bachelor in de Menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring.
            Attesten: wettelijke attesten en rijbewijs B.

AANBOD

   - Voltijds contract (38u/week) voor onbepaalde duur,
   - datum indiensttreding 01/09/2022,
   - Je werkt in een variabel uurrooster en plant hierbij zelf je werk,
   - Je bent bereid om minimaal 2 avonden per week te werken,
   - Verloning barema B1C (paritair comité 319.01).
   - Een flexibele job met oog voor balans tussen wek en privé,
   - Werken in een innoverende organisatie met een warme en professionele sfeer.
   - Plaats tewerkstelling: Brugge
   - Hospitalisatieverzekering aan goedkoop tarief.
   - Aankoop fiets aan goedkoop tarief.

INFO EN SOLLICITEREN

Heb je nog meer specifieke vragen ?
Contacteer Mieke Dhooge (Afdelingshoofd BAAB) via email (mieke.dhooge@depatiovzw.be)

Ben je geboeid door het perspectief dat deze functie jou biedt ?
Solliciteren kan door jouw motivatiebrief en CV in 2 aparte documenten te mailen naar Mieke Dhooge  (mieke.dhooge@depatiovzw.be)
We sluiten deze vacature wanneer we een geschikte kandidaat hebben gevonden.