Integraal Begeleider (M/V) bij Cruushove


WELKOM BIJ CRUUSHOVE

De Patio is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) van 10 kleinschalige diensten binnen de bijzondere jeugdhulp in de regio Noord-West-Vlaanderen. Deze afdelingen zijn erkend door het Agentschap Opgroeien van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Binnen De Patio vzw biedt de afdeling Cruushove module verblijf en contextbegeleiding aan 10 schoolgaande jongens tussen 12 en 18 jaar en hun ruimere context. We zoeken iemand met een hart voor jongeren die mee wil werken aan het creëren van een veilig en positief leefklimaat om de jongens en hun context te laten groeien in het nemen van verantwoordelijkheid.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je maakt als integraal begeleider deel uit van een warm en samenhangend team door :

- Als individueel begeleider van een jongere ondersteuning te bieden op verschillende levensdomeinen
- Als contextbegeleider van een jongere en zijn netwerk ondersteuning te bieden om hun traject mee vorm te geven
- Als leefgroepsbegeleider tussen de jongeren te staan en groepsdynamieken te hanteren
- Als deelverantwoordelijke mee taken op te nemen in functie van een goede werking
- Rust, duidelijkheid en voorspelbaarheid in de leefgroep te brengen en te zorgen voor een huiselijke sfeer,
- Als teamspeler constructief, verbindend en integer te communiceren, kritisch en leergierig te zijn, en op een dynamische manier jongeren te benaderen. 

RESULTAATSGEBIEDEN

Continue opvang
- Zorg voor de basisnoden van de jongeren : hygiëne, gezondheid, voeding, veiligheid, leefomgeving
Groepsbegeleiding
- Investeren en aanwezigheid in groep
- Zorg voor een positief en groeibevorderend leefklimaat
Individuele begeleiding
- Opvolging ontwikkeling en functioneren jongere als persoon (psyche, medisch, gedrag, relaties), school, vrije tijd, zelfstandigheid, sociaal/context, perspectief toekomst
- Beschikbaar en positief stimulerend, dragend ; optimale ontwikkelingskansen bieden
Gezins- contextbegeleiding
- Opvolging, ondersteuning en begeleiding ontwikkeling en functioneren jongere en context / gezin / familie in functie van de jongere
- Organisatie contacten
Teamwerking
- Kernteam overleg : regelmatig en handelingsgericht
- Actieve, constructieve en verbindende participatie in teamvergadering
Organisatie
- Actieve deelname overlegmomenten
- Kent en hanteert visie/missie/structuur VZW en De Patio en afdeling Cruushove
Administratie / communicatie
- Rapportage en communicatie (mondeling en schriftelijk) intern mbt groep/individu ( logboek, mappen, formulieren, checklijsten) en extern (school, diensten, verwijzers)
- Handelingsplan, werkpuntennota, afsprakennota, evolutieverslag, IB map…
Deelverantwoordelijkheid (vrije tijd, zelfstandigheid, school, groepsvergadering, communicatie, vorming jongeren, vervoer, medicatie, kledij, drugbeleidsplan, voeding…..)
- Visie / beleid / leiding nemen
- Accurate opvolging en uitvoering

COMPETENTIEPROFIEL

Kerncompetenties
Integriteit
Verantwoordelijkheidszin
Openheid
Samenwerken
Leervermogen
Cliënt- en klantgerichtheid

Functiespecifieke competenties
Zelfstandigheid
Plannen en organiseren
Flexibiliteit
Stressbestendigheid
Coachen
Probleemoplossend vermogen 

Vaktechnische competenties
Schriftelijke communicatie
Mondelinge communicatie
Vakkennis
      Oplossingsgericht denken,
      Theoretische kaders
      Kennis integrale jeugdzorg en sociale kaart
Taal
      Nederlands
      Frans en Engels grote meerwaarde
Computer
      Basiskennis
Diploma
      Gegradueerde en/of bachelor in de menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring.
Attesten
      Wettelijke attesten,
      rijbewijs B

AANBOD

- Voltijdse tewerkstelling met contract van onbepaalde duur.
- Indienssttreding vanaf 01/09/2022
- Je werkt samen met je collega’s in een variabel uurrooster.
- Werken in een dynamische organisatie met een sterk samenhangend en steunend team
- Aandacht voor coaching en vorming.
- Loon volgens barema van het paritair subcomité 319.01 (Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten van de Vlaamse Gemeenschap).
- Mogelijkheid tot hospitalisatieverzekering
- Plaats tewerkstelling : Cruushove, Polderstraat 80, 8310 Sint Kruis

INFO EN SOLLICITEREN

Meer gedetailleerde info over deze functie vind je via deze link

Heb je nog meer specifieke vragen ?
Neem dan gerust contact op met Jonas Debaenst op tel. 050/371020 of mail ze naar jonas.debaenst@depatiovzw.be 

Ben je geboeid door het perspectief dat deze functie jou biedt ?
Solliciteer dan door jouw motivatiebrief en CV te bezorgen aan Jonas Debaenst per email (jonas.debaenst@depatiovzw.be).
Deze vacature wordt gesloten bij het aanwerven van een geschikte kandidaat.