Leefgroepbegeleider (M/V) bij Estas


WELKOM BIJ ESTAS

De Patio is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) van 10 kleinschalige diensten binnen de bijzondere jeugdhulp in de regio Noord-West-Vlaanderen. Deze afdelingen zijn erkend door het Agentschap Opgroeien van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Binnen De Patio vzw is de afdeling Estas een leefgroep voor  een 10-tal  niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Estas is gelegen op het domein van de Sint-Andries Abdij in Zevenkerken (Brugge) en de werking wordt gefinancierd door het Agentschap Opgroeien en Fedasil. Tijdens hun verblijf in Estas willen we de jongeren een veilige, stabiele omgeving en context bieden en willen we hen laten groeien in het nemen van verantwoordelijkheid.
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING

- Je maakt als Leefgroepbegeleider deel uit van een warm en samenhangend team door :
- Als trajectbegeleider van een jongere, ondersteuning te bieden op verschillende levensdomeinen,
- Samen met zijn context, voogd en eventuele andere betrokkenen de jongere te laten groeien in zijn zelfstandigheid,
- De jongere voor te bereiden op de volgende stap in zijn traject,
- Rust, duidelijkheid en voorspelbaarheid in de leefgroep te brengen, en te zorgen voor een huiselijke sfeer,
- Als teamspeler constructief en eerlijk te communiceren, kritisch en leergierig te zijn, en op een dynamische manier jongeren te benaderen. 

RESULTAATSGEBIEDEN
Individu
- Individueel begeleiden van de cliënt volgens de doelen in het trajectplan
Context
- Maximaal betrekken van de context in het begeleidingstraject
Externe contacten
- Samenwerken met diverse diensten die meewerken of de bemiddeling ondersteunen
Dossieropvolging
- Administratief opstarten, opvolgen en afwerken van een dossier
Persoonlijke ontwikkeling
- Ontwikkelen van de eigen professionaliteit
Werken in team
- Bijdragen aan het gemeenschappelijk doel en goede relaties binnen het team
Werken in De Patio
- Bijdragen aan de realisatie van de missie, visie en strategie van de organisatie 

COMPETENTIEPROFIEL

Kerncompetenties
      Integriteit
      Verantwoordelijkheidszin
      Openheid
      Samenwerken
      Leervermogen
      Cliënt- en Klantgerichtheid

Functiespecifieke competenties
      Zelfstandigheid
      Plannen en Organiseren
      Flexibiliteit
      Stressbestendigheid
      Coachen
      Probleemoplossend vermogen
 
Vaktechnische competenties
     Schriftelijke communicatie
     Mondelinge Communicatie
     Vakkennis
                        Oplossingsgericht Denken
                        Theoretische Kaders
                        Kennis Integrale Jeugdzorg
     Talenkennis
                        Nederlands
     Computer
                        Basiskennis
      Diploma
                        Gegradueerde en/of Bachelor in de Menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring
      Attesten
                        Wettelijke attesten
                        Rijbewijs B

ONS AANBOD

- Voltijdse tewerkstelling met contract van onbepaalde duur 
- Je werkt samen met je collega’s in een variabel uurrooster en plant daarbij voor een deel zelf je individueel werk.
- Werken in een dynamische organisatie met een sterk samenhangend team dat elkaar ondersteunt
- We kijken vooral naar je talenten, competenties en ervaringen.
- Loon volgens barema van het paritair subcomité 319.01 (Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten van de Vlaamse Gemeenschap)
- Plaats tewerkstelling : ESTAS, Zevenkerken 4, 8200 St-Andries
 
INFO EN SOLLICITEREN

Heb je nog meer specifieke vragen ?
Neem dan gerust contact op met Christophe Van de Plas - mail christophe.vandeplas@depatiovzw.be 
 
Ben je geboeid door het perspectief dat deze functie jou biedt ?
Solliciteer dan door jouw motivatiebrief en CV te bezorgen aan Christophe Van de Plas per email (christophe.vandeplas@depatiovzw.be).