Leefgroepbegeleider (M/V) bij Estas


WELKOM BIJ ESTAS

De Patio is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) van 10 kleinschalige diensten binnen de bijzondere jeugdhulp in de regio Noord-West-Vlaanderen. Deze afdelingen zijn erkend door het Agentschap Opgroeien van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Binnen De Patio vzw is de afdeling Estas een leefgroep voor een 10-tal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (NBMV). Estas is gelegen op het domein van de Sint-Andries Abdij in Zevenkerken (Brugge) en de werking wordt gefinancierd door het Agentschap Opgroeien en Fedasil. Tijdens hun verblijf in Estas willen we de jongeren een veilige, stabiele omgeving en context bieden en willen we hen laten groeien in het nemen van verantwoordelijkheid. 

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je maakt als leefgroep begeleider deel uit van een warm en samenhangend team door :

      - Als trajectbegeleider van een jongere, ondersteuning te bieden op verschillende levensdomeinen,
      - Samen met zijn context, voogd en eventuele andere betrokkenen de jongere te laten groeien in zijn zelfstandigheid,
      - De jongere voor te bereiden op de volgende stap in zijn traject,
      - Rust, duidelijkheid en voorspelbaarheid in de leefgroep te brengen, en te zorgen voor een huiselijke sfeer,
      - Als teamspeler constructief en eerlijk te communiceren, kritisch en leergierig te zijn, en op een dynamische manier jongeren te benaderen. 

RESULTAATSGEBIEDEN

Individu
      - Individueel begeleiden van de cliënt volgens de doelen in het trajectplan
Context
      - Maximaal betrekken van de context in het begeleidingstraject
Externe contacten
      - Samenwerken met diverse diensten die meewerken of de bemiddeling ondersteunen
Dossieropvolging
      - Administratief opstarten, opvolgen en afwerken van een dossier
Persoonlijke ontwikkeling
      - Ontwikkelen van de eigen professionaliteit
Werken in team
      - Bijdragen aan het gemeenschappelijk doel en goede relaties binnen het team
Werken in De Patio
      - Bijdragen aan de realisatie van de missie, visie en strategie van de organisatie 

COMPETENTIEPROFIEL

Kerncompetenties
Integriteit
Verantwoordelijkheidszin
Openheid
Samenwerken
Leervermogen
Cliënt- en Klantgerichtheid

Functiespecifieke competenties
Zelfstandigheid
Plannen en Organiseren
Flexibiliteit
Stressbestendigheid
Coachen
Probleemoplossend vermogen

Vaktechnische competenties
Schriftelijke communicatie
Mondelinge Communicatie
Vakkennis
      Verschillende hulpverleningskaders
      Theoretische Kaders
      Kennis Integrale Jeugdzorg
      Kennis cultuursensitief werken
Talenkennis
      Nederlands
Computer
      Basiskennis
Diploma
      Gegradueerde en/of Bachelor in de Menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring
Attesten
      Wettelijke attesten
      Rijbewijs B 

AANBOD

- Voltijdse tewerkstelling met contract van onbepaalde duur.
- Je werkt samen met je collega’s in een variabel uurrooster (met daarbij dag- avond- nacht- en weekendprestaties) en plant daarbij voor een deel zelf je individueel werk.
- Werken in een dynamische organisatie met een sterk samenhangend team dat elkaar ondersteunt.
- Met aandacht voor coaching en vorming.
- We kijken vooral naar je talenten, competenties en ervaringen.
- Loon volgens barema van het paritair subcomité 319.01 (Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten van de Vlaamse Gemeenschap).
- Extralegale voordelen, extra verlofdag, kortingen bij allerhande partnerbedrijven, aanbod gratis gebruik (elektrische) fiets van de organisatie, mogelijkheid tot hospitalisatieverzekering.
- Plaats tewerkstelling : ESTAS, Zevenkerken 4, 8200 St-Andries 

INFO EN SOLLICITEREN

Meer gedetailleerde info over de functie vind je in het uitgebreide functieprofiel via deze link

Heb je nog meer specifieke vragen ?
Neem dan gerust contact op met Silke Saey of Kyana Cattoor op tel. 050 123 555 of mail ze naar estas@depatiovzw.be

Ben je geboeid door het perspectief dat deze functie jou biedt ?
Solliciteer dan door jouw motivatiebrief en CV te bezorgen aan Silke Saey per email (estas@depatiovzw.be)