Leefgroepbegeleider (M/V) bij 't Groot Hersberge


WELKOM BIJ DE PATIO

De Patio is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) van 10 kleinschalige diensten binnen de bijzondere jeugdhulp in de regio Noord-West-Vlaanderen. Deze afdelingen zijn erkend door het Agentschap Opgroeien van het Vlaams Ministerie vanWelzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Binnen de werking van De Patio willen we in de jeugdhulp een antwoord bieden aan de hulpvragen van jongeren en hun omgeving. We vertrekken daarbij vanuit de kracht van mensen door Jongeren samen met hun context laten groeien in het nemen van verantwoordelijkheid.

WELKOM BIJ ‘t GROOT HERSBERGE

Binnen De Patio vzw worden in 't Groot Hersberge jongeren begeleid door een enthousiast team van 12 medewerkers, waarvan zes trajectbegeleiders. Vanuit een oplossingsgerichte visie gaan we aan de slag met onze jongeren hun context, steunend op onze missie: ‘ Jongeren samen met hun context laten groeien in het nemen van verantwoordelijkheid’.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als nieuwe collega sta je mee in voor de dagdagelijkse begeleiding van jongeren tussen de 12 en 25 jaar doorheen groepsactiviteiten, het dagdagelijkse leven in de groep en het leiden van groepsgesprekken, door :

- rust, duidelijkheid en voorspelbaarheid in de leefgroep te brengen, en te zorgen voor een huiselijke sfeer,
- samen met een andere trajectbegeleider en de jongere zelf een kernteam te vormen,
- in deze rol een aantal jongeren van dichtbij op te volgen, naar hun context toe te stappen en individueel aan de slag te gaan,
- samen een plan uit te werken dat terug naar huis leidt of de jongere begeleidt naar zelfstandigheid,
- jongeren te begeleiden in verschillende werkvormen : leefgroep, kamertraining en CBAW.

RESULTAATSGEBIEDEN

Individu
- Individueel begeleiden van de cliënt volgens de doelen in het trajectplan

Context
- Maximaal betrekken van de context in het begeleidingstraject

Externe contacten
- Samenwerken met diverse diensten die meewerken of de bemiddeling ondersteunen

Dossieropvolging
- Administratief opstarten, opvolgen en afwerken van een dossier

Persoonlijke ontwikkeling
- Ontwikkelen van de eigen professionaliteit

Werken in team / kernteam
- Bijdragen aan het gemeenschappelijk doel en goede relaties binnen het team
- Vanuit een gelijkwaardige positie in een kernteam in dialoog gaan met de jongeren en zijn context
- Als teamspeler constructief en eerlijk communiceren, kritisch en leergierig zijn, en op een dynamische manier jongeren benaderen

Werken in De Patio
- Bijdragen aan de realisatie van de missie, visie en strategie van de organisatie

COMPETENTIEPROFIEL

Kerncompetenties
     Integriteit
     Verantwoordelijkheidszin
     Openheid
     Samenwerken
     Leervermogen
     Cliënt- en Klantgerichtheid

Functiespecifeke competenties
     Zelfstandigheid
     Plannen en Organiseren
     Flexibiliteit
     Stressbestendigheid
     Coachen
     Probleemoplossend vermogen

Vaktechnische competenties
     Schriftelijke communicatie
     Mondelinge Communicatie
     Vakkennis
          Oplossingsgericht Denken
          Theoretische Kaders
          Kennis Integrale Jeugdzorg
Talenkennis
     Nederlands
Computer
     Basiskennis
Diploma
     Gegradueerde en/of Bachelor in de Menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring
Attesten
     Wettelijke attesten
     Rijbewijs B

AANBOD

- 4/5 contract (30,4 u/week) voor bepaalde duur (vervangingsovereenkomst tot eind september 2022, mogelijks verlengbaar)
- volcontinu systeem met een wisselend uurrooster
- verloning binnen het voorziene barema pc 319.01 (jeugdhulp)
- een flexibele job met oog voor de balans tussen werk en privé
- we houden vooral rekening met je talenten, je competenties en wie je bent
- je werkt samen met je collega’s in een variabel uurrooster en plant daarbij voor een deel zelf je individueel werk
- werken in een dynamische organisatie met een sterk samenhangend team dat elkaar ondersteunt
- we streven ernaar je eigen professionele ontwikkeling in te zetten in een innoverende organisatie met een warme en professionele werksfeer.
- plaats tewerkstelling : ’t Groot Hersberge, Groenestraat 2, 8820 Torhout

INFO EN SOLLICITEREN

Heb je nog meer specifeke vragen ?
Neem dan gerust contact op met Jolien Cornillie of Lieven Deroo op tel. nr. 050 21 12 92.

Ben je geboeid door het perspectief dat deze functie jou biedt ?
Solliciteer dan door jouw motivatiebrief (max. één A4) en CV per email te bezorgen aan Lieven Deroo, Afdelingshoofd van ’t Groot Hersberge (lieven.deroo@depatiovzw.be)