Leefgroepbegeleider (M/V) 't Laar


WELKOM BIJ OOOC ‘t LAAR

De Patio is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) van 10 kleinschalige diensten binnen de bijzondere jeugdhulp in de regio Noord-West-Vlaanderen. Deze afdelingen zijn erkend door het Agentschap Opgroeien van het Vlaams Ministerie van Welzijn,Volksgezondheid en Gezin.
Binnen De Patio vzw biedt OOOC (Onthaal-, Oriëntatie- en Observatie Centrum) ‘t Laar handelingsgerichte diagnostiek aan, al dan niet met verblijf. We gaan op zoek naar een haalbaar plan voor de toekomst voor de jongeren, hun ouders en context waarbij we jongeren een rustpunt bieden om op adem te komen.

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je staat als nieuwe collega samen met een enthousiast team mee in voor de dagdagelijkse begeleiding (zowel residentieel als ambulant) en het observeren van de jongens tussen de 12 en 18 jaar, door :
- in te staan voor het onthaal bij de start van de crisisopvang,
- tijdens individuele begeleidingen het traject van de jongere op te volgen,
- het voeren van individuele gesprekken met jongeren in functie van het handelingsplan,
- het organiseren van groepsactiviteiten en het coördineren van vrije tijd.

RESULTAATSGEBIEDEN
Individu
- Tijdens de individuele begeleiding samen met de psychologe en de gezinsbegeleider het traject van de jongere opvolgen
- Bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie
- Structuur en ondersteuning bieden
- Trainen om zelfstandigheid te bevorderen
Groep
- Dagelijkse werking mee opvolgen en afspraken bewaken
- Organiseren van activiteiten
- Samen met het onderhoudsteam instaan voor dagelijkse orde en netheid
- Studiebegeleiding
Context
- In samenspraak met de hoofdbegeleider contacten leggen met scholen
- In samenspraak met gezinsbegeleider het medische luik praktisch opvolgen
- Dossieropvolging
- Opmaken van handelingsplannen
- Registreren en rapporteren van acties en observaties
- Werken volgens handelingsgerichte diagnostiek
Persoonlijke ontwikkeling
- Ontwikkelen van de eigen professionaliteit
Werken in team
- Bijdragen aan het gemeenschappelijk doel en goede relaties binnen het team
Werken in De Patio
- Bijdragen aan de realisatie van de missie, visie en strategie van de organisatie

COMPETENTIEPROFIEL

Kerncompetenties
       Integriteit
       Verantwoordelijkheidszin
       Openheid
       Samenwerken
       Leervermogen
       Cliënt- en Klantgerichtheid
Functiespecifieke competenties
       Zelfstandigheid
       Plannen en organiseren
       Flexibiliteit
       Stressbestendigheid
       Coachen
       Probleemoplossend Vermogen
Vaktechnische competenties
       Schriftelijke communicatie
       Mondelinge Communicatie
       Vakkennis
              Oplossingsgericht Denken
              Theoretische Kaders
              Kennis Integrale Jeugdzorg
       Talenkennis
              Nederlands
        Computer
              Basiskennis
       Diploma
              Gegradueerde en/of Bachelor in de Menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring
 Attesten
      Wettelijke attesten
      Rijbewijs B

AANBOD

- voltijds contract (38u/week) voor onbepaalde duur
- volcontinu systeem met een wisselend uurrooster
- verloning binnen het voorziene barema pc 319.01 (jeugdhulp)
- een flexibele job met oog voor de balans tussen werk en privé
- we houden vooral rekening met je talenten, je competenties en wie je bent
- we streven ernaar je eigen professionele ontwikkeling in te zetten in een innoverende organisatie met een warme en professionele werksfeer
- Plaats tewerkstelling : ’t Laar, Leopold II-laan 9, 8000 Brugge

INFO EN SOLLICITEREN

Heb je nog meer specifieke vragen ?
Neem dan gerust contact op met Leen Wittevrongel op tel. 050 33 78 80.

Ben je geboeid door het perspectief dat deze functie jou biedt ?
Solliciteer dan door jouw motivatiebrief (max. één A4) en CV per email te bezorgen aan Sofie Goossens, Afdelingshoofd van ’t Laar (sofie.goossens@depatiovzw.be )