Psychotherapeut (M/V) bij team Exit bij Baab


WELKOM BIJ DE PATIO

De Patio is een vereniging zonder winstoogmerk van 10 kleinschalige diensten binnen de bijzondere jeugdhulp in de regio Noord-West-Vlaanderen. Deze afdelingen zijn erkend door het Agentschap Opgroeien van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Binnen de werking van De Patio willen we in de jeugdhulp een antwoord bieden aan de hulpvragen van jongeren en hun omgeving. We vertrekken daarbij vanuit de kracht van mensen door Jongeren samen met hun context laten groeien in het nemen van verantwoordelijkheid.

WELKOM BIJ TEAM EXIT BIJ BAAB
 
Binnen De Patio vzw is afdeling Baab een HCA-dienst. Baab organiseert en begeleidt herstelgerichte en constructieve werkvormen voor verdachten/daders van jeugddelicten, de slachtoffers en hun beider context: herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg, het positief project, leerprojecten en gemeenschapsdiensten. Meer info hierover via deze link.
Binnen Baab biedt het team Exit psychotherapie aan voor jongeren tussen 12 & 18 jaar die problematisch seksueel grensoverschrijdend gedrag stelden.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
 
In nauwe samenwerking met je teamleden, sta je als nieuwe collega in voor de therapeutische begeleiding van de jongeren.
 
Ambulante begeleiding van de jongere
Samen met de jongere ga je in een therapeutisch proces stilstaan bij het gestelde SGG. Identiteit blijft een hoofdthema in de therapie. Je komt tot een verhaal met de jongere, zet zaken in beweging die de jongere in zijn dagelijks leven kan integreren.

Samenwerken met de context van de jongere
Je werkt zowel individueel met de jongere (wekelijkse gesprekken van een uur) als met zijn/ haar context. Dit kan gaan om de ouders, de plaatsvervangende opvoeders, de consulent bij de sociale dienst van de jeugdrechtbank, etc.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar stellen buiten EXIT
Vanuit je expertise binnen EXIT, ga je in dialoog met partners uit belendende sectoren.
Veelal merken we immers dat collega's het niet haalbaar achten om met de jongere te werken rond dit thema. Vanuit EXIT bied je hen ondersteuning op maat (individueel overleg, groepsvorming, etc). 

RESULTAATSGEBIEDEN
 
Individu
individueel begeleiden van de cliënt op basis van wekelijkse ambulante gesprekken.
 
Context
maximaal betrekken van de context in het psychotherapeutisch proces.
 
Externe contacten
samenwerken met diverse diensten die de jongere en zijn/haar context ondersteunen.
 
Dossieropvolging
administratief opstarten, opvolgen en afwerken van een dossier.
 
Verslaggeving
opmaken van correcte en professionele verslaggeving ten aanzien van de cliënt en derden, volgens de regels van de beroepsethiek.
 
Persoonlijke ontwikkeling
ontwikkelen van de eigen professionaliteit.
 
Werken in team
bijdragen aan het gemeenschappelijk doel en goede relaties binnen het team. Als teamspeler constructief en eerlijk communiceren, kritisch en leergierig zijn en op een dynamische manier jongeren benaderen.
 
Werken in De Patio
bijdragen aan de realisatie van de missie, visie en strategie van de organisatie.
 
  
COMPETENTIEPROFIEL
 
Kerncompetenties
Integriteit
            Verantwoordelijkheidszin
            Openheid
            Samenwerken
            Leervermogen
            Cliënt- en klantgerichtheid
 
Functiespecifieke competenties
Zelfstandigheid
            Plannen en organiseren
            Flexibiliteit
            Creativiteit
            Coachen
            Probleemanalyse
 
Vaktechnische competenties
            Vakkennis (theoretisch psychotherapeutisch kader, kennis hulpverleningslandschap)
            Schriftelijke communicatie
            Mondelinge communicatie
            Talenkennis (Nederlands)
            Computer (basiskennis word, excell)
Diploma (gegradueerde en/of Bachelor in de Menswetenschappen of gelijkgesteld door ervaring.
Attesten: wettelijke attesten en rijbewijs B
 
ONS AANBOD
 
- Voltijds contract (38u/week) van januari 2022 tot en met november 2022.
- Je werkt in een variabel uurrooster en plant hierbij zelf je werk. Je bent bereid om minimal 1 avond per week te werken.
- Verloning barema MV1 (paritair comité 319.01).
- Een flexibele job met oog voor de balans tussen privé en werk.
- Werken in een innoverende organisatie met een warme en professionele sfeer.
- Plaats tewerkstelling: Brugge en mogelijks Kortrijk. 
 
INFO EN SOLLICITEREN
 
Heb je nog specifieke vragen ?
Contacteer Mieke Dhooge (afdelingscoördinator team Exit -0477/98.11.38).

Ben je geboeid door het perspectief dat deze functie jou biedt ?
Solliciteren kan door jouw motivatiebrief en CV in 2 aparte documenten door te mailen naar mieke.dhooge@depatiovzw.be