De Patio heeft in de afgelopen 10 jaar meer dan 1000 jongeren en hun omgeving begeleid om hun eigen toekomst zelfstandig en met groeiende verantwoordelijkheid in handen te nemen. De Patio vzw steunt daarvoor sterk op de dagelijkse inzet van meer dan 120 medewerkers en vrijwilligers.

Onze dagelijkse werking wordt door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd, maar voor bijzondere activiteiten en projecten rekenen we ook sterk op de bijdragen van sponsors (zowel privaat personen als organisaties en ondernemingen) die een bewuste bijdrage willen leveren aan een duurzame en zinvolle toekomst voor deze jongeren en hun plaats in de maatschappij, op de arbeidsmarkt en in de samenleving.
 
Wil je de projecten, evenementen en activiteiten van De Patio vzw steunen, wat op tal van manieren kan, dan zijn al onze kinderen, jongeren, medewerkers en vrijwilligers jou van harte bijzonder dankbaar !

- Je kan De Patio vzw steunen door jouw online aankopen te verrichten via de “Trooper” website (https://www.trooper.be/depatiovzw) – dit kost jou helemaal niets extra maar een klein percentage van het bedrag van jouw aankoop gaat naar ondersteuning van De Patio vzw.

- Je kan een bijdrage storten op ons rekening nummer  IBAN BE44 0015 9582 9145,  BIC GEBABEBB,  van De Patio vzw, met vermelding “gift De Patio vzw”. Voor giften vanaf 40 € ontvang je een fiscaal attest waardoor je een belastingvermindering van 45% (en conform de overige wettelijke bepalingen ter zake) op het gestorte bedrag kan bekomen.


- Wil je als bedrijf of organisatie onze projecten, evenementen of activiteiten sponsoren ? Wij bespreken graag een aan jouw wensen en mogelijkheden aangepaste sponsorformule ! Neem gerust met ons contact op(email contact@depatiovzw.be ) voor een voorstel op maat. Kijk voor meer info over onze projecten op deze pagina.

- Wil je legateren of schenken ? Contacteer ons voor deskundig advies ter zake, in samenwerking met uw en/of onze notaris.