40 jaar 't Laar in 2021


Toen er in 1980 jongens door een Jeugdrechter of een Jeugdbeschermingscomité gevat werden na een of ander delict of thuis tijdelijk dienden verwijderd te worden omwille van relationele spanningen, was plaatsing in een rijksopvoedingsgesticht, bij gebrek aan alternatief, de aangewezen weg.

Met ’t Laar wou men hierop een passend antwoord geven : een kleinschalig centrum in een volkse gastvrije buurt. Daarnaast moest het toegankelijk zijn voor, en kansen bieden aan eenieder, dus op pluralistische basis werken. Bovenal was het belangrijk dat het centrum objectief zou zijn in zijn adviesuitspraken over de jongeren ten overstaan van de plaatsende instanties. Bijgevolg zou het centrum opgericht worden door een autonome, onafhankelijk vzw. Zonder de hulpvragen van ver buiten de regio af te wimpelen is het huis van bij de start opgericht om bij voorkeur regionaal te werken. De betrokkenheid van het hele gezin bij dit gevoelsgeladen moment is immers belangrijk.

Een huis dat beantwoordt aan de vooropgestelde criteria van huiselijkheid, voldoende ruimte biedt en onopvallend ingeplant is in een rustgevende en goed bereikbare buurt, vonden we in het Stubbekwartier van Brugge.
Op 1 september 1981 werden de deuren geopend.

De naam ’t Laar werd afgeleid van het Franstalige ‘la clairière’, wat staat voor een ‘open plek in het bos’. Het verwijst symbolisch naar de tijdelijke adempauze die we willen bieden aan gezinnen in moeilijkheden.

40 jaar verder en de tijd stond niet stil : meer dan duizend jongeren werden door ’t Laar begeleid, het huis in de Houthulsstraat kwam er bij voor burelen en gesprekruimtes en de werking evolueerde : van een ‘half gesloten instelling’ met intern programma, naar een open werking met nadruk op context, school, vrije tijd zodat we samen met het brede netwerk van de jongere op zoek kunnen naar een haalbaar plan voor de toekomst.

Naast onze collega’s van De Zandberg die ons voorgingen, kwamen er ondertussen nog 2 gelijkaardige centra bij in het zuiden van de provincie.

Sedert 10 jaar maakt 't Laar ook deel uit van het groter geheel van vzw De Patio en het team van ’t Laar blijft zich samen met jongeren, ouders, verwijzers en samenwerkingspartners volmondig scharen achter en inzetten om jongeren en gezinnen een plek te bieden om door de bomen het bos terug te zien.