cover BAAB
BAAB

Bureau Alternatieve Afhandeling Brugge

Jongeren & Ouders

Wie zijn wij?

Wij werken op een herstelgerichte en constructieve manier met:

  • jongeren tussen 12 en 18 jaar die een strafbaar feit pleegden,
  • de ouders van de jongeren,
  • de benadeelden,
  • mogelijks de ouders van de benadeelden.

in opdracht van het jeugdparket of de jeugdrechtbank.

Wat doen wij?

  • Wij bemiddelen tussen jongere en benadeelde.
  • Wij begeleiden een herstelgericht groepsgesprek tussen jongere, benadeelde en hun ondersteuningsfiguren.
  • Wij begeleiden leerprojecten voor jongeren.
  • Wij begeleiden gemeenschapsdiensten voor jongeren.


Herstelbemiddeling

Herstelbemiddeling is een vrijwillig aanbod vanuit het jeugdparket of de jeugdrechtbank.
Een neutrale bemiddelaar ondersteunt de jongere en de benadeelde bij het zoeken naar een zo goed mogelijke manier van omgaan met de gevolgen van het strafbaar feit.
De bemiddelaar heeft gesprekken met elke partij afzonderlijk. Een gezamenlijk gesprek kan plaatsvinden met goedkeuring van jongere en benadeelde. De gesprekken zijn vertrouwelijk.
De bemiddeling kan leiden tot een (financiële) overeenkomst.
Het jeugdparket en de jeugdrechtbank kunnen rekening houden met het resultaat van de bemiddeling.

Herstelgericht groepsoverleg

Herstelgericht groepsoverleg is een aanbod vanuit de jeugdrechtbank.
Een moderator begeleidt een groepsgesprek tussen de jongere, de benadeelde en hun ondersteuningsfiguren. Op het gesprek is een politiebeambte aanwezig.
Op het einde van het gesprek stelt de jongere voor hoe hij de schade zal herstellen naar de benadeelde en de samenleving en welke acties hij zal ondernemen om het plegen van stafbare feiten in de toekomst te vermijden.
Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de jeugdrechtbank.

Leerprojecten

Een leerproject wordt opgelegd door de jeugdrechter.
Een sociale vaardigheidstraining is een individuele training van 20 of 40 uren. De trainer gaat samen met de jongere op zoek naar zijn sterke punten en de vaardigheden waarin hij nog sterker wil worden. Het trainen gebeurt op een actieve en creatieve wijze.
Bij een sociale vaardigheidstraining van 40 uren kunnen ondersteuningsfiguren van de jongere bij de training betrokken worden.  
Een Rots en Water-training is een psychofysieke weerbaarheidstraining in groep van 20 uren. Aan de hand van beweging, spel en sport vergroot het lichaamsbewustzijn, de zelfbeheersing en het zelfvertrouwen van de jongeren. De onderwerpen die aan bod komen liggen vast. Er wordt gewerkt rond stevig staan, lichaamstaal, mentale kracht, zelfbeheersing, ademkracht,…

Gemeenschapsdienst

Een gemeenschapsdienst wordt opgelegd door de jeugdrechter.
Bij een gemeenschapsdienst gaat de jongere maximaal 150 uren onbetaald werken in zijn vrije tijd. Vooraf wordt in 2 vormingssessies op zoek gegaan naar een geschikte werkplaats. Het aantal uren gemeenschapsdienst wordt bepaald door de jeugdrechter.