cover Estas
Estas

Opvang van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen

Jongeren

Welkom in Estas!

‘ESTAS’ betekent in het Esperanto zowel ‘ik ben’, ‘jij bent’ als ‘wij zijn’ en in het Spaans ‘je bent er’. Dat betekent: ‘er zijn op deze wereld en er ook mogen zijn’, op een onvoorwaardelijke manier. Hoewel we allemaal anders zijn, hebben we ook veel gelijkenissen!
 

Wat is Estas?

Estas is een leefgroep voor 10 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Onze leefgroep ligt op het domein van de Sint-Andries Abdij in Zevenkerken (Brugge).

Ben je als jongere vanuit je (geboorte)land gevlucht en verblijf je in België zonder je ouders in een opvangcentrum, dan kan Fedasil beslissen dat je in Estas komt wonen als je tussen 12 en 16 jaar bent. Heb je een broer of zus van die leeftijd, dan kan je samen met hem/haar naar Estas komen. Je kan hier maximum blijven tot je 18 jaar bent.

  

Wat doen we?

We willen je in de eerste plaats een (tijdelijke) veilige en stabiele rustplaats bieden. We vinden het belangrijk dat er structuur en duidelijke afspraken zijn in onze leefgroep. Op die manier is er meer kans dat je rust hebt.
 
We willen dat je de mogelijkheid hebt om met je familie te spreken of hen te contacteren. We willen je ook de kans geven om een netwerk uit te bouwen: goede vrienden, plezier maken, een leuke hobby, een goede job… Zo kan je beter de weg vinden in onze samenleving.
 
We willen je voorbereiden op een eigen leven en je helpen groeien in je verantwoordelijkheid nemen (communiceren, begrijpen, keuzes maken, verantwoordelijk zijn…). Dat gaat enerzijds over wat van jou verwacht wordt (afspraken, school, wettelijke regels) en anderzijds over wat jij al goed kan (je sterktes, je talenten). We willen met jou nadenken over wat jij wil doen met jouw toekomst en je hierbij helpen. We denken dus samen na over wat voor jou mogelijk is na je verblijf in Estas.

Kijk hier naar het verhaal van Mehdi & Hojjat.

 

Het Estas-team:

In Estas werken begeleiders, een hoofdbegeleider, logistieke medewerker(s), een afdelingscoördinator en een afdelingshoofd.
 

Vragen?

 Als je vragen hebt, kan je ons bellen op 050 / 123.555. We zullen met veel plezier je vragen proberen beantwoorden.
 
  
Het ESTAS team