Onze werking

De Patio is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) van 10 kleinschalige diensten binnen de bijzondere jeugdhulp in de regio Noord-West-Vlaanderen. Deze afdelingen zijn erkend door het Agentschap Opgroeien van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De vzw werd opgericht op 17/11/2009. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Elf-Julistraat 32 te 8000 Brugge.

De volledige interne organisatiestructuur van De Patio vind je terug in dit organogram.

 

IDENTITEIT

In totaal zijn er tien afdelingen, waarvan er zeven hulpvormen bij elkaar aansluiten.
De Schoor, Cruushove, ’t Groot Hersberge , Kleine Dennen , Kamertraining Brugge, en HerKern bieden volgende bij elkaar aansluitende hulpverlening aan: contextbegeleiding, dagbegeleiding, verblijf, kamertraining en contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en ondersteunende begeleiding
Daarnaast heeft De Patio ook nog de afdelingen  Bureau Alternatieve Afhandeling Brugge (BAAB),  Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum ’t Laar en Estas, verblijf voor niet begeleide minderjarigen.In de rubriek 'Onze afdelingen' vindt u alle informatie. 

 

AFDELINGEN

     De Schoor, Brugge

Dagbegeleiding. 10 jongens en meisjes tussen 12-18 jaar


     Contextbegeleiding, Brugge 

Contextbegeleiding. 22 jongens en meisjes tussen  0-18 jaar
Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, 16 jongens en meisjes tussen 17-21 jaar


     Cruushove, Brugge 

Verblijf 10 jongens tussen 12-18 jaar


     't Groot Hersberge, Torhout

Verblijf jongens en meisjes tussen 12-18 jaar
Kamertraining, jongens en meisjes tussen 16.5-20 jaar
Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, 1 jongen of meisje tussen 17.5-21 jaar

     Kleine Dennen, Knokke-Heist

Verblijf, 18 jongens en meisjes tussen 0-18 jaar
Kamertraining, 2 jongens en meisjes tussen 17-20 jaar

     Kamertraining Brugge, Brugge

Kamertraining, 4 jongens en meisjes tussen 17-20 jaar
Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, 3 jongens en meisjes tussen 17-21 jaar
 

     BAAB (Bureau Alternatieve Afhandeling), Brugge

Herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA), verdachte jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar en hun slachtoffers:
- Herstelbemiddeling
- Herstelgericht groepsoverleg (Hergo)
- Leerprojecten
- Gemeenschapsdienst
- Delco (delictgerichte contextbegeleiding)

- Exit (ambulante therapie voor jongeren met problematisch seksueel grensoverschrijdend gedrag)

     't Laar, Brugge

Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum (O.O.O.C.): 16 jongens tussen 12 en 18 jaar (tot 21 jaar voor rechtstreekse aanmeldingen), waarvan 4 residentieel (inclusief crisisbed) en 12 ambulant.
 

     HerKern,  Brugge

Ondersteunende begeleiding, 7 jongens en meisjes tussen 12-18 jaar  

     Estas,  Brugge

Verblijf voor 10 niet begeleide minderjarigen jongens, instroomleeftijd tot 14 jaar 


LEDEN RAAD VAN BESTUUR :

Rik Debucquoy (voorzitter)
Jan Cant
Hilde Cloet
Stefan Deschepper
Nausika Desmet
Hendrik Devriendt
Paul Jonckheere
Philippe Moens
Hans Neirynck
Gerd Callewaert


DIRECTIE :

AGOGISCH DIRECTEUR :
Bart Sanders

ADMINISTRATIEF DIRECTEUR :
Nicole Panckoucke

DIRECTEUR VIVI :
Christophe Van de Plas

DIRECTEUR MOVI :
Arne Dubois