Onze werking

De Patio is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) van 10 kleinschalige diensten binnen de bijzondere jeugdhulp in de regio Noord-West-Vlaanderen. Deze afdelingen zijn erkend door het Agentschap Opgroeien van het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De vzw werd opgericht op 17/11/2009. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Elf-Julistraat 32 te 8000 Brugge.
 

Identiteit

In totaal zijn er tien afdelingen, waarvan er zeven hulpvormen bij elkaar aansluiten.
De Schoor, De Kerseboom, Cruushove, ’t Groot Hersberge , Kleine Dennen , Kamertraining Brugge, en HerKern bieden volgende bij elkaar aansluitende hulpverlening aan: contextbegeleiding, dagbegeleiding, verblijf, kamertraining en contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en ondersteunende begeleiding
Daarnaast heeft De Patio ook nog de afdelingen  Bureau Alternatieve Afhandeling Brugge (BAAB),  Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum ’t Laar en Estas, verblijf voor niet begeleide minderjarigen.Elders op deze website kan u alle informatie vinden over deze verschillende afdelingen. 

 

De afdelingen:

De Schoor, Brugge

Dagbegeleiding. 10 jongens en meisjes tussen 12-18 jaar


De Kerseboom, Brugge 

Contextbegeleiding. 22 jongens en meisjes tussen  0-18 jaar
Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, 16 jongens en meisjes tussen 17-21 jaar


Cruushove, Brugge 

Verblijf 10 jongens tussen 12-18 jaar


't Groot Hersberge, Torhout

Verblijf 8 jongens tussen 12-18 jaar
Kamertraining, 4 jongens tussen 16.5-20 jaar
Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, 1 jongen tussen 17.5-21 jaar

Kleine Dennen, Knokke-Heist

Verblijf, 18 jongens en meisjes tussen 0-18 jaar
Kamertraining, 2 jongens en meisjes tussen 17-20 jaar

Kamertraining Brugge, Brugge

Kamertraining, 4 jongens en meisjes tussen 17-20 jaar
Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, 3 jongens en meisjes tussen 17-21 jaar
 

BAAB (Bureau Alternatieve Afhandeling), Brugge

Herstelgerichte en constructieve afhandeling (HCA), verdachte jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar en hun slachtoffers:

Herstelbemiddeling
Herstelgericht groepsoverleg (Hergo)
Leerprojecten
Gemeenschapsdienst


 't Laar, Brugge

Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum (O.O.O.C.)  11 jongens tussen 12-18 jaar waarvan 8 residentieel mogelijk (inclusief crisisbed via crisismeldpunt) en 3 ambulant (diagnostiek zonder verblijf).

HerKern,  Brugge

Ondersteunende begeleiding, 7 jongens en meisjes tussen 12-18 jaar  

Estas,  Brugge

Verblijf voor 10 niet begeleide minderjarigen jongens, instroomleeftijd tot 14 jaar 


Raad van Bestuur van De Patio:
Rik Debucquoy (voorzitter), Paul Jonckheere (ondervoorzitter), Jan Cant, Hilde Cloet, 
Paul Ketele, Philippe Moens, Hans Neirynck,  Walter Van Damme, Marie Van Everbroeck, Dany Van Impe


Algemeen directeur : Hans Paredis
Stafmedewerker beleid : Mieke Lampaert


  Afprintbare brochure De Patio