cover Kleine Dennen
Kleine Dennen

Verblijf en kamertraining met contextbegeleiding

Jongeren en context

Welkom in Kleine Dennen

Kleine Dennen is een afdeling van VZW De Patio en biedt de modules verblijf, kamertraining en contextbegeleiding aan voor maximum 18 jongeren.
Deze modules zijn niet rechtstreeks toegankelijk (www.jeugdhulp.vlaanderen.be).

Onze doelgroep zijn meisjes en jongens vanaf de geboorte tot aan 18 jaar die omwille van een verontrustende situatie tijdelijk of langdurig niet meer thuis kunnen verblijven.
De hulpverlening kan verlengd worden tot aan 21 jaar.

We werken vanuit de hulpvraag van de jongere en zijn/haar context om maximale ontwikkelingskansen te bereiken en de context te ondersteunen in het opvoedingsproces van de jongere.De doelstellingen worden opgenomen in het handelingsplan en worden 6-maandelijks geëvalueerd. 

Meer informatie omtrent onze werking vindt u in deze informatiebrochures: 
- Informatiebrochure voor jongeren in de leefgroep
- Informatiebrochure voor jongeren op kamertraining
- Informatiebrochure voor ouders en context

Voor bijkomende informatie mag u ons steeds contacteren op het nummer 050/60.75.88 of via volgende mailadressen:

Afdelingshoofd: Veronique Vergucht: veronique.vergucht@depatiovzw.be
Afdelingscoördinator leefgroep 1: Joke Bleyaert: joke.bleyaert@depatiovzw.be
Afdelingscoördinator leefgroep 2: Mieke Reubens: mieke.reubens@depatiovzw.be
Algemeen (pedagogisch team): kleinedennen@depatiovzw.be
Logistiek team