cover Kleine Dennen
Kleine Dennen

Verblijf en kamertraining met contextbegeleiding

Voorstelling - werking - team

Welkom in Kleine Dennen


Voorstelling

Kleine Dennen is een afdeling van VZW De Patio te Knokke-Heist en biedt (tijdelijke) residentiële opvang aan voor kinderen/jongeren die zich in een verontrustende situatie bevinden. Hierbij wordt ook het netwerk van de jongeren ondersteund.De residentiële opvang is er voor jonge kinderen (zie pedagogisch profiel) maar ook voor jongeren tot maximum 18 jaar (verlengbaar tot 25 jaar op vraag van de jongere)We werken vanuit de hulpvraag van de jongere en zijn/haar netwerk om maximale kansen te bieden en het netwerk te ondersteunen.

Visie Kleine Dennen

Simpelweg begeleiden, betrokken en met kracht

Kleine Dennen is een voorziening voor jeugdzorg die aan jongeren die zich in verontrustende situaties bevinden een betrokken ondersteuning op maat biedt in een warme, huiselijke omgeving.
We werken vanuit de hulpvraag van de jongeren, bieden hulpverlening op maat aan en zetten kwaliteit voorop.
We ondersteunen en begeleiden deze jongeren zodat ze kunnen opgroeien in een maximaal ondersteunend, ruim en veilig netwerk.
We zetten in op onderbouwde en doordachte trajecten met aandacht voor gedeelde zorg met het netwerk. We blijven na uitstroom actief contact houden en ondersteuning bieden waar nodig.

Pedagogisch profiel

Kleine Dennen ondersteunt maximaal 18 jongeren.
Er is geen minimumleeftijd maar elke aanvraag wordt in het volledige team besproken en er wordt bekeken of een aanvraag tot opname haalbaar is. Dit gebeurt doordacht en weloverwogen waarbij volgende aspecten in deze dialoog meegenomen worden: hulpvraag, problematiek, slaappatroon van het jonge kind (enigszins doorslapen is een voorwaarde daar er gewerkt wordt met slapende nachten van de begeleiding), groepsdynamiek, aantal kinderen per begeleider, verdeling leeftijden, zijn er interne verschuivingen aangewezen, schoolkeuze, haalbaarheid traject voor de context. Deze lijst is niet limitatief. 
We staan voor een bewuste en doordachte instroom, doorstroom en uitstroom met maximale aandacht voor het individueel traject
Omwille van de impact op de groepsdynamiek en de inzet op groepsvorming kunnen er maximum 3 kinderen van één gezin tegelijkertijd opgenomen worden. We blijven open staan voor kinderen van grote gezinnen en het samen houden van broers en zussen maar enkel volgens voorgaande voorwaarde.
GES (gedrags- en emotionele stoornissen) problematiek, psychiatrische problematiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, agressie, middelengebruik en een totale afwezigheid van medewerking zijn een tegenindicatie voor instroom.
Trajecten worden weloverwogen en samen gedragen en zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van het team. De begeleiding is op maat van de jongeren.

Werking

Er zijn twee leefgroepen: de wallabies voor jonge kinderen tot ongeveer 11-12 jaar en de wombats voor jongeren vanaf 12 jaar. De ondersteuning die geboden wordt is steeds op maat van de jongere.
Elke jongere krijgt een individueel begeleider toegewezen die voor de jongeren een vertrouwenspersoon is en de jongere van dichtbij opvolgt. Het netwerk krijgt een contextbegeleid(st)er toegewezen die samen met het netwerk de jongere ondersteunt.
We werken vanuit de krachten van de jongere en van zijn/haar netwerk.

Team

Afdelingshoofd Veronique Vergucht: veronique.vergucht@depatiovzw.be
Coördinator trajecten Mieke Reubens: mieke.reubens@depatiovzw.be
Coördinator positief leefklimaat Evelien De Roo: evelien.deroo@depatiovzw.be
Algemeen/Pedagogisch team: kleinedennen@depatiovzw.be
Logistiek team