Werken met vrijwilligers 

Naast een sterke pedagogische werking willen we als vzw ook een grotere maatschappelijke rol innemen. 
Hierbinnen past  het werken met vrijwilligers.

Door het werken met vrijwilligers willen we immers  een bijkomende maatschappelijke meerwaarde creëren.
Door het binnenbrengen van mensen in de organisatie en het zelf naar buiten treden , kan de maatschappij ,
onze werking en onze doelgroep op een andere, positieve manier leren kennen.  Wij kunnen ons als organisatie
daarmee  ook meer integreren in de buurt en de  lokale netwerken. 

We willen een vrijwilligerswerking uitwerken waarmee we verschillende doelen willen bereiken. 
Enerzijds willen we vrijwilligers aantrekken die taken ten opzichte van zowel de organisatie, medewerkers als jongens kunnen
overnemen/ondersteunen en samen doen waardoor tijd ontstaat voor andere invullingen en op die manier de
totale kwaliteit van de begeleiding en de werking kunnen verhogen.
Naast de meerwaarde die een vrijwilliger kan betekenen voor de organisatie willen wij ook anderzijds 
een meerwaarde betekenen voor de vrijwilliger. Hij krijgt een rol in de maatschappij en kan via concrete zaken een
meerwaarde voor die maatschappij betekenen.

We willen binnen de vrijwilligerswerking vertrekken vanuit de krachten van mensen.  We zijn ervan overtuigd dat
iedereen sterktes heeft. We gaan met de vrijwilliger op zoek naar wat zijn sterktes zijn en hoe die binnen de organisatie
een  meerwaarde kunnen betekenen.
Daarnaast kunnen we bij een specifieke vraag/opdracht ook op zoek gaan naar personen met specifieke sterktes.  Deze mensen kunnen zowel vanuit de buurt, de context van de jongeren of
maatschappelijk kwetsbaren (gepensioneerden, werklozen,…) komen.

Een gedegen ondersteuning van de vrijwilligers moet garant staan voor een goed samenwerking en waarbij er zowel bij de vrijwilligers als bij de organisatie een
grote meerwaarde is.
We menen dat de verbintenis tussen al die elementen zullen  resulteren in een grotere maatschappelijke betrokkenheid voor de diverse partners.

Wil je meewerken aan onze werking ? Neem dan gerust rechtstreeks contact op met onze afdelingen en kijk samen wat jij kan betekenen !