cover HerKern
HerKern

Ondersteunende begeleiding

Hoe aanmelden?

Wanneer een jongere voldoet aan onderstaande aanmeldingscriteria en de nodige motivatie toont, dient er een aanmeldingsformulier opgesteld en via mail verstuurd te worden naar herkern@depatiovzw.be. Het aanmeldingsformulier kan je hieronder terugvinden.

Link naar het aanmeldingsformulier   ( het formulier opslaan op je pc en dan invullen ) 


Aanmeldingen die NIET in aanmerking komen voor een intake:

  • jongeren die dader zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag
  • en/ of een zware drugproblematiek hebben op moment van aanmelding
  • en/ of een ernstige psychiatrische problematiek hebben
  • en/ of jongeren die geen minimale motivatie tonen
  • en/ of in een crisis-/ acute opvangnood.

 
De aanmeldingen worden besproken en indien een jongere in aanmerking komt voor een traject op HerKern wordt deze uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek gaat altijd door op HerKern. Zo krijgt de jongere de kans om een beeld te vormen over HerKern en kan de begeleiding peilen naar de motivatie van de jongere.

We gaan de uitdaging aan om de context zo maximaal mogelijk te betrekken. Bij voorkeur is het kennismakingsgesprek in aanwezigheid van de nodige contextfiguren.

Pas na het kennismakingsgesprek wordt er op ons eerstvolgende teamoverleg een definitieve keuze gemaakt over een opstart in HerKern. We hechten veel belang aan deze procedure zodat we samen kunnen streven naar een succeservaring.