cover HerKern
HerKern

Ondersteunende begeleiding

Hoe aanmelden?

Wij zijn rechtstreeks toegankelijke hulpverlening, dat wil zeggen dat iedereen kan aanmelden (ouder, jongere, leerlingbegeleider, CLB...)

We stellen de verwachting aan de aanmelder om het aanmeldingsproces in handen te nemen.

  • Stap 1: De aanmelder zuivert de hulpvraag van de jongere uit;
  • Stap 2: De aanmelder denkt na met de jongere over de keuze: groeps- of individueel traject;
  • Stap 3: Invullen van het aanmeldingsformulier door aanmelder samen met de  jongere (aanmeldingsformulier opslaan op pc en dan invullen);
  • Stap 4: Het aanmeldingsformulier wordt doorgesturd tijdens de aanmeldingsweek naar herkern@depatiovzw.be;
  • Stap 5: Indien nodig contacteert HerKern de aanmelder omtrent de hulpvraag van de jongere;
  • Stap 6: HerKern bespreekt tijdens de teamintervisie de aanmeldingen;
  • Stap 7: Jongeren die in aanmerking komen, worden samen met hun aanmelder uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek in HerKern. Deze vinden plaats tijdens de kennismakingsweek. Betrokken context is eveneens welkom (kennismakingsgesprek staat niet altijd gelijk aan een opstart);
  • Stap 8: De aanmelder wordt gecontacteerd als een opstart al dan niet mogelijk is;
  • Stap 9: Opstart traject.

We hanteren een nu of niet principe om wachtlijsten te voorkomen. Zo spelen we kort op de bal en gaan we aan de slag met de meest actuele hulpvraag van de jongere.

Komende aanmeldperiodes en trajecten 

Groepstrajecten (4 jongeren/traject)

Groepstraject 3 van 2024:

 Aanmeldingsweek:
maandag 08/04 tem maandag 15/04 ! Opgelet: dit is tijdens de 2de week van de Paasvakantie, waardoor we ook de maandag na de paasvakantie hebben bijgevoegd als extra aanmeldingsdag. Moest er toch een probleem zijn, gelieve ons te contacteren aub.
Kennismakingsgesprekken: gaan door op 17/04 – 18/04 – 19/04 – 22/04
Traject: maandag 29/04 tem donderdag 16/05. (! Opgelet: Geen HerKern tijdens de feestdagen)
Terugkommoment: woensdag 26/06 (o.v.b.)

Ga tijdig het gesprek aan met jongeren die deugd zouden hebben van een traject binnen HerKern. Jongeren die goesting hebben om inhoudelijk aan de slag te gaan met hun noden, vra(a)g(en).
Alle aanvragen worden meegenomen op ons team van dinsdag 16/04. We selecteren dan de jongeren die op kennismakingsgesprek kunnen komen. Gelieve alvast rekening te houden met de mogelijkheden om een eventueel kennismakingsgesprek te kunnen inplannen. Alvast dank.
Op dinsdag 23/04 wordt de definitieve groep samengesteld op basis van alle kennismakingsgesprekken.


Groepstraject 4 van 2024:

Aanmeldingsweek: dinsdag 21/05 tem maandag 27/05 
Kennismakingsgesprekken: gaan door op 29/05 - 30/05 - 31/05 - 03/06
Traject: donderdag 13/06 tem donderdag 27/06
Terugkommoment: dient nog ingepland te worden

Alle aanvragen worden meegenomen op ons team van dinsdag 28/05. We selecteren dan de jongeren die op kennismakingsgesprek kunnen komen. Gelieve alvast rekening te houden met de mogelijkheden om een eventueel kennismakingsgesprek te kunnen inplannen. Alvast dank.
Op dinsdag 04/06 wordt de definitieve groep samengesteld op basis van alle kennismakingsgesprekken.

Individueel traject: (mogelijks 1 plaats)

Er is mogelijks 1 plaats om een individueel traject op te starten van zodra het nieuwe groepstraject van start gaat. Aanmeldingsperiode van groepstraject 3 geldt eveneens voor het individueel traject.
Indien je een aanmelding doet, en er wordt niet opgestart met de jongere. Bevraag alvast de jongere naar de mogelijkheid om eventueel het traject aan te gaan tijdens de zomervakantie. Concreet zou het gaan over volgende weken dat er sessies kunnen ingepland worden: week van 01/07 - week van 08/07 - week van 15/07 - week van 05/08 (o.v.b.) - week van 15/08 (o.v.b.)
Contacteer ons gerust indien je vragen zou hebben?

Misschien ook nog eens meegeven dat een informatief gesprek aangevraagd kan worden, waarbij we onze werking voorstellen aan de jongere. Jongeren kunnen aan de hand van dit gesprek soms een betere inschatting maken of een groepstraject of individueel traject een tijdelijke ondersteuning kan bieden voor hen.

Indien je zelf niet zeker bent of de vraag waar je mee zit, iets is voor HerKern, geef ons een belletje of mail ons. We zijn steeds bereid om te luisteren en mee te denken.