cover HerKern
HerKern

Ondersteunende begeleiding

Hoe aanmelden?

Wij zijn rechtstreeks toegankelijke hulpverlening, dat wil zeggen dat iedereen kan aanmelden (ouder, jongere, leerlingbegeleider, CLB...)

We stellen de verwachting aan de aanmelder om het aanmeldingsproces in handen te nemen.

  • Stap 1: De aanmelder zuivert de hulpvraag van de jongere uit;
  • Stap 2: De aanmelder denkt na met de jongere over de keuze: groeps- of individueel traject;
  • Stap 3: Invullen van het aanmeldingsformulier door aanmelder samen met de  jongere (aanmeldingsformulier opslaan op pc en dan invullen);
  • Stap 4: Het aanmeldingsformulier wordt doorgesturd tijdens de aanmeldingsweek naar herkern@depatiovzw.be;
  • Stap 5: Indien nodig contacteert HerKern de aanmelder omtrent de hulpvraag van de jongere;
  • Stap 6: HerKern bespreekt tijdens de teamintervisie de aanmeldingen;
  • Stap 7: Jongeren die in aanmerking komen, worden samen met hun aanmelder uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek in HerKern. Deze vinden plaats tijdens de kennismakingsweek. Betrokken context is eveneens welkom (kennismakingsgesprek staat niet altijd gelijk aan een opstart);
  • Stap 8: De aanmelder wordt gecontacteerd als een opstart al dan niet mogelijk is;
  • Stap 9: Opstart traject.

We hanteren een nu of niet principe om wachtlijsten te voorkomen. Zo spelen we kort op de bal en gaan we aan de slag met de meest actuele hulpvraag van de jongere.

Komende aanmeldperiodes en trajecten 

Groepstrajecten (4 jongeren/traject)

Groepstraject 1:

Aanmeldingsweek: maandag 04/12/2023 tem vrijdag 08/12/2023
Kennismakingsgesprekken: woensdag 13/12, donderdag 14/12, vrijdag 15/12 ofwel in de week van 18/12 of 02/01.
Traject: maandag 15/01/2024 tem donderdag 01/02/2024.

Individuele trajecten

Er is op dit moment met zekerheid 1 vrije plaats om een individueel traject op te starten, waarschijnlijk vanaf januari 2024.

Het staat jullie altijd vrij om HerKern per mail / telefonisch te contacteren indien er zich toch een vraag opdringt. Wij zijn steeds bereid om te luisteren en te bekijken of we al dan niet toch iets kunnen betekenen voor de jongere.