cover HerKern
HerKern

Ondersteunende begeleiding

Hoe aanmelden?

Wij zijn rechtstreeks toegankelijke hulpverlening, dat wil zeggen dat iedereen kan aanmelden (ouder, jongere, leerlingbegeleider, CLB...)

We stellen de verwachting aan de aanmelder om het aanmeldingsproces in handen te nemen.

 • Stap 1: De aanmelder zuivert de hulpvraag van de jongere uit;
 • Stap 2: De aanmelder denkt na met de jongere over de keuze: groeps- of individueel traject;
 • Stap 3: Invullen van het aanmeldingsformulier door aanmelder samen met de  jongere (aanmeldingsformulier opslaan op pc en dan invullen);
 • Stap 4: Het aanmeldingsformulier wordt doorgesturd tijdens de aanmeldingsweek naar herkern@depatiovzw.be;
 • Stap 5: Indien nodig contacteert HerKern de aanmelder omtrent de hulpvraag van de jongere;
 • Stap 6: HerKern bespreekt tijdens de teamintervisie de aanmeldingen;
 • Stap 7: Jongeren die in aanmerking komen worden samen met hun aanmelder uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek in HerKern. Deze vinden plaats tijdens de kennismakingsweek. Betrokken context is eveneens welkom (kennismakingsgesprek staat niet altijd gelijk aan opstart);
 • Stap 8: De aanmelder wordt gecontacteerd als een opstart al dan niet mogelijk is;
 • Stap 9: Opstart traject.

We hanteren een nu of niet principe om wachtlijsten te voorkomen. Zo spelen we kort op de bal en gaan we aan de slag met de meest actuele hulpvraag van de jongere.


Komende aanmeldperiodes en trajecten 

Groepstrajecten (4 jongeren/traject)

 • Groepstraject: 6 maart 2023 - 23 maart 2023
  • Aanmeldweek: 6 februari 2023 - 10 februari 2023
  • Kennismakingsgesprekken: 27 februari 2023 - 3 maart 2023
  • Eindgesprekken: 27 maart 2023 - 31 maart 2023