cover Kamertraining Brugge
Kamertraining Brugge

Kamertraining
Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

Professionelen

Voorstelling, visie

 

Voorstelling

Kamertraining Brugge is gelegen in de stad. Het zijn twee identieke huizen naast elkaar. Het ene huis omvat 4 studio's, het andere huis wordt bewoond door de begeleider. De dienst CBAW (Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen heeft een bureel- en vergaderruimte in het huis van de kamertraining.) Er zijn vier plaatsen kamertraining en drie plaatsen cbaw als uitstroom 

Materiële infrastructuur 

Er zijn 4 studio's, elke studio beschikt over:

 • Een zit- en kookhoek
 • Een slaapruimte 
 • Een douche en toilet
 • Een aparte elektriciteit-, gas- en watermeter

Er is geen gemeenschappelijke ruimte, dit om een zo getrouw mogelijke benadering van de werkelijkheid te realiseren.

Visie

Een tussenstap tussen verblijf en zelfstandig- autonoom wonen. Een voorbereiding op zelfstandig wonen door middel van een doorgedreven zelfstandigheidstraining:

 • Koken, budgetteren, onderhouden van de woonruimte,... 
 • Omgaan met de buurt (medebewoners, buren) 
 • Eigen dagritme ontplooien 
 • Vasthouden school/werksituatie 
 • Uitbouwen van sociaal netwerk 
 • Assertiviteit en leren verantwoordelijkheid opnemen 
 • Wegwijs geraken in administratie en diensten 
   

Aanmelding & intake 

Aanmeldings- en intakeprocedure

 • Telefonische aanmelding door contactpersoon/aanmelder of betrokkene zelf
 • Aanvraag wordt genoteerd op wachtlijst, wanneer een plaats vrij is, wordt een afspraak gemaakt 
 • Kennismakings-en intakegesprek met jongere en ouders 
 • Beslissing door alle partijen of hulpverlening opgestart wordt 
 • Opnamegesprek met alle betrokken partijen 
 • Interne overgang vanuit de Patio heeft voorrang 


Opnamecriteria 

 • Opname vanaf 17 jaar 
 • Een dagbesteding is vereist: alle vormen van onderwijs (voltijds, deeltijds leren, leercontract) OF werken 
 • Bij opname geen direct perspectief hebben op re-integratie in het ouderlijk milieu
 • Externe opnames zijn mogelijk, maar steeds zal voorrang gegeven worden aan jongeren die door de  Patio begeleid worden

Hulpverleningsaanbod 

Het basishulpverleningsprogramma

 • Zelfzorgvaardigheden 
 • Budgetbegeleiding 
 • Arbeidsattitudetraining 
 • Studie- of werkbegeleiding 
 • Vrijetijdsbegeleiding 
 • Uitbouw sociaal netwerk 
 • ...


Voorwaarden of criteria voor hulpverlening

 • Vanaf 17 jaar 
 • Voltijdse dagbesteding hebben 
 • Startkapitaal: 325 Euro 
 • Hulpvraag stellen en begeleiding aanvaarden 

Grenzen van de hulpverlening 

 • Een zware psychiatrische problematiek 
 • Een verslavingsproblematiek 

Begeleidingsduur & nazorg 

Minimum en maximum begeleidingsduur

 • Wordt individueel bepaald 
 • Gemiddeld 1 jaar 
 • Maximum tot de leeftijd van 20 jaar (TCK)

Nazorg mogelijkheden

 • Doorstromen naar CBAW (Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen)
 • Maximum tot de leeftijd van 21 jaar

Bezoek & contactmogelijkheden 

Regels i.v.m. bezoek en contactmogelijkheden

 • Telefoon en gsm, skype
 • Bezoek in de studio tussen 8u en 23u - Begeleider kan bezoek weigeren indien negatief 
 • Weekend- en verlofregelingen 

Vrijheden en uitgangsuren

 • Gewenningsfase (eerste 3 maanden):
  • Weekdag tot 23u
  • Zaterdag tot 01u
 • Daarna in onderlinge afspraak met de begeleider 

Financiële implicaties 

Financiële implicaties van hulpverlening:

 • Kosten van de hulpverlening vallen ten laste van De Patio
 • Regeling kinderbijslag en eventuele dagvergoeding gebeurt door Jeugdhulpregie 

Klachten

Klachtenprocedure

Indien informele en mondelinge kanalen geen voldoening bieden: 

 • Schriftelijke klacht richten aan de directie 
 • Onderzoek door directie (max 14 dagen) 
 • Schriftelijk antwoord van de directie met motivering 

Desgevallend inschakelen consulent, politie, JO-lijn

Team

Dagelijkse pedagogische begeleiding 

 • 1 coördinator 
 • 1 inwonend begeleider ( halftijds)
 • 1 halftijds begeleider 
 • 1 voltijds begeleider

Contactpersoon

 • Rik Vandenabeele - Afdelingscoördinator