cover BAAB
BAAB

Bureau Alternatieve Afhandeling Brugge

Delco


Delictgerichte Contextbegeleiding

In een delictgerichte contextbegeleiding wordt de verdachte/dader van één of meerdere ernstige jeugddelicten intensief begeleid. De begeleider focust op het voorkomen van nieuwe jeugddelicten door op de verschillende levensdomeinen van de verdachte/dader de kansen te bevorderen en de risico’s te verminderen.
De begeleider motiveert de verdachte/dader in het maken van keuzes en begeleidt de jongere bij het omzetten van deze keuzes in concrete acties.

FOLDER DELICTGERICHTE CONTEXTBEGELEIDING