cover BAAB
BAAB

Bureau Alternatieve Afhandeling Brugge

Missie & Visie


MISSIE VAN BAAB
 
Het Bureau Alternatieve Afhandeling Brugge – HCA dienst Baab - organiseert, begeleidt en realiseert een geïntegreerd aanbod van zes herstelgerichte en constructieve werkvormen naar aanleiding van een jeugddelict:

- op voorstel van het jeugdparket:
                ° herstelbemiddeling;
                ° positief project;
- opgelegd als voorwaarde door het jeugdparket:
                ° leerproject;
- op voorstel van de jeugdrechtbank:
                ° herstelbemiddeling;
                ° herstelgericht groepsoverleg;
                ° positief project;
- opgelegd als voorwaarde, maatregel of sanctie [NB2] [NB3] door de jeugdrechtbank:
                ° leerproject;
                ° gemeenschapsdienst;
                ° delictgerichte contextbegeleiding. 

Baab begeleidt:

     - verdachten/daders die op het moment van het jeugddelict tussen twaalf en achttien jaar zijn, (woonachtig in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge) en hun context;
     - benadeelden van een jeugddelict en hun context.

De werking van Baab is geënt op het erkenningsbesluit (voor voorzieningen in de jeugdhulp) en het decreet jeugddelinquentierecht. Het decreet voorziet in specifieke maatschappelijke antwoorden en reacties op jeugddelicten.
 
Naast de begeleiding door Baab, heeft elkeen recht op hulpverlening. In samenspraak met verdachte/dader, benadeelde en hun context wordt verwezen naar en/of samengewerkt met hulpverlenende instanties in functie van specifieke en/of verdere ondersteuning.[NB4] 
 
VISIE VAN BAAB
 
Een jeugddelict is een inbreuk op personen, relaties en de samenleving. Als schade veroorzakende gebeurtenis heeft een jeugddelict gevolgen én kansen op herstel voor drie partijen: de verdachte/dader en zijn context, de benadeelde en zijn context en de samenleving.
 
Door middel van herstelgericht werken willen wij verdachten/daders, benadeelden, hun context en de samenleving laten groeien in het nemen van verantwoordelijkheid.
 
In samenspraak met verdachte/dader, benadeelde en hun context geven we concreet zin en betekenis aan de begeleiding door middel van zelfherstel. 
Zelfherstel is het proces van het in beeld brengen, herwinnen en vergroten van de keuzevrijheid van verdachte/dader, benadeelde en hun context.

Zelfherstel is dynamisch verbonden met andere vormen van herstel:
     - herstel van de schade naar de benadeelde toe;
     - erkenning van slachtofferschap;
     - herstel van de schade naar de samenleving toe;
     - herstel van de relaties naar aanleiding van het jeugddelict;
     - het zich her-stellen, her-positioneren ten opzichte van de schade veroorzakende gebeurtenis en elkaar. 

Vanuit een herstelgerichte en constructieve grondhouding:
     - informeren we onze doelgroep duidelijk en transparant over het justitieel kader waarbinnen gewerkt wordt, hoe gewerkt wordt en waarom zo gewerkt wordt;
     - maken we actief contact en verbinding met verdachte/dader, benadeelde en hun context;
     - werken we onbevooroordeeld, vraag gestuurd en op maat;
     - vertrekken we vanuit de aanwezige krachten bij verdachte/dader, benadeelde en hun context en pogen we deze te versterken;
     - focussen we op de gewenste situatie in de toekomst;
     - werken wij contextgericht ter ondersteuning van verdachte/dader en benadeelde. 

BEGELEIDINGSMODELLEN EN METHODES 

Onderstaande begeleidingsmodellen en methodes vormen een methodische leidraad binnen onze herstelgerichte visie:
- oplossingsgericht werken (Korzybski);
- methodiek van bemiddeling;
- verbindend communiceren;
- systeemtheorie;
- agressie replacement training;
- rots en watertraining;
- ervaringsleren;
- active reviewing;
- systeem- en psycho-analytische therapie;
- nieuw perspectief op terugkeer;
- risk need responsivity model;
- good lives model.