cover CBAW (Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen)
CBAW (Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen)

Jongeren en context

Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen (CBAW) is een werkvorm voor jongeren vanaf 17 jaar die zelfstandig willen wonen (alleen, bij/ met anderen) en hierbij graag ondersteuning krijgen via wekelijkse contacten met een vaste begeleider.
In de wekelijkse contacten wordt er samen gewerkt aan groei op vlak van allerhande domeinen: huishouden, dagbesteding (werk, school), inkomen, emotionele ontwikkeling...

CBAW is niet rechtstreeks toegankelijk, wat wil zeggen dat er met een wachtlijst gewerkt wordt. Om op deze wachtlijst gezet te worden, neem je best contact op met een CLB, JAC, OCJ, dienst voor Pleegzorg..

In de brochure kan je meer lezen over hoe BZW in zijn werk gaat, wat we wel en niet doen.
/data/files/brochure%20CBAW2020%20nieuw.pdf (brochure BZW)