cover Contextbegeleiding
Contextbegeleiding

Cliënten

Welkom bij Contextbegeleiding De Patio

Blij dat je de moeite doet om deze pagina te bezoeken, dit is misschien toeval, maar je kreeg wellicht de raad om kennis te maken met de werking van contextbegeleiding.

Dit kan betekenen dat je op zoek bent naar :

-    Regelmatige en intensieve hulp vóór het helemaal niet meer houdbaar is thuis
 
 

-    Steun voor jou (in relatie met je ouders, of in je relatie met de kinderen)
 
-    Tips, adviezen of een frisse kijk om met de opvoeding van de kinderen om te gaan
 

Als je op zoek bent naar ondersteuning voor thuis, betekent dit ook dat er nog heel wat zaken goed lopen en er nog kansen liggen om thuis verder te doen en de moeilijkheden het hoofd te bieden.

Thuisbegeleiding situeert zich in de probleemgebonden hulpverlening en we komen tussen als de hulpverlening van de eerste lijnsdiensten (CLB, CAW, JAC, opvoedingswinkel) te beperkt lijkt.
Contextbegeleiding is rechtstreeks toegankelijk en dat wil zeggen dat wie ook aanmeldt (jullie zelf, een hulpverlener, het OCJ of de Jeugdrechtbank) geen uitvoerige administratieve aanvraag moet doen en laten goedkeuren door de Integrale Jeugdhulp.
Hebben jullie bijkomende vragen, stel ze gerust of kom langs (liefst na afspraak).
Je kunt ook nog wat extra lezen in de werkingsbrochure.