cover De Schoor
De Schoor

Dagbegeleiding in groep

Professionelen

Voorstelling, visie
De Schoor is een afdeling van vzw De Patio en staat in voor dagbegeleiding in groep met contextbegeleiding. In de dagbegeleiding in groep kunnen 10 jongeren van 12 tot 18 jaar begeleid worden.
De Schoor ligt in de wijk Sint-Jozef te Brugge. Het dagcentrum opende zijn deuren op 3 januari 1992 en is erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn.
Dagbegeleiding in groep situeert zich binnen de Integrale Jeugdhulp en is rechtstreeks toegankelijk.

We werken samen met jongeren en hun gezin binnen de vrijwillige en gedwongen hulpverlening.     

Tijdens het schooljaar worden de jongeren begeleid na de schooluren tot 19 uur. In de schoolvakantieperiodes gebeurt dit tussen 9 en 17 uur. De jongere staat met zijn/haar gezin centraal in onze werking. De contextbegeleiding, de individuele- en groepsbegeleiding, de schoolbegeleiding en het aanleren van sociale vaardigheden zijn onderling op elkaar afgestemd. Belangrijk is dat de opvoedingsverantwoordelijkheid bij de ouders blijft. Vandaar dat de Schoor de ouders ook permanent betrekt in alles wat er met hun zoon of dochter tijdens de begeleiding gebeurt. Aangezien het dagcentrum zich richt tot jongeren gaat er ook aandacht naar de vrijetijdsbesteding. Om deze begeleiding te realiseren, beschikt De Schoor over een team met de noodzakelijke scholing, diploma's en de nodige praktijkervaring. Wekelijks teamoverleg bevordert de samenwerking én de gecoördineerde aanpak van de problematiek. De begeleiding baseert zich vooral op het model oplossingsgericht werken.

Doelgroep en geslacht:

Jongens en meisjes die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden of voor wie het maatschappelijk noodzakelijk geacht wordt.

Leeftijdscategorie:

Vanaf 12 jaar tot 18 jaar.

Capaciteit:

10 minderjarigen.

Openingsuren:
 • Tijdens het schooljaar: 9u tot 19u (woensdag tot 17u / vrijdag tot 13u).
 • Schoolvakanties: 9u tot 17u (vrijdag tot 15 uur).
 • Zaterdag, zondag en feestdagen: gesloten.

Visie:

Vanuit een pluralistische, respectvolle, warme, menselijke omgang de betrokkene in zijn/haar sociale context op een constructieve wijze begeleiden met medezeggenschap van de betrokkene en zijn/haar leefomgeving.
 

Begeleidingsduur en nazorg

Minimum en maximum begeleidingsduur:

 • Gebeurt op maat én in overleg met de betrokken partijen.
Nazorg mogelijkheden:
 • Inherent aan de werking.
 • Ambulante gesprekken met de betrokkene en zijn/haar leefomgeving in onderling overleg.

Schakelmogelijkheden

Binnen De Patio kan er geschakeld worden naar de diverse modules die binnen de organisatie voorhanden zijn, zowel naar instroom als naar doorstroom.

Hulpverleningsaanbod

Algemene omschrijving van het hulpverleningsaanbod:

 • Dagbegeleiding in groep.
 • Contextbegeleiding.
Het basishulpverleningsprogramma:
 • Intensieve integrale gezinsbegeleiding.
 • Groeps-, individuele, school- en vrijetijdsbegeleiding.
 • Aanleren van sociale vaardigheden.
Voorwaarden of criteria voor hulpverlening:
 • Verontrustende opvoedingssituatie en/of maatschappelijke noodzaak (op basis van oordeel verwijzende instantie of team De Schoor).
 • De betrokkene woont thuis.
 • De dagelijkse verplaatsing tussen thuis-school-dagcentrum is overbrugbaar.
 • Er is een minimale medewerking van de betrokkene en zijn/haar opvoedingsmilieu zodat de begeleiding kan doorgaan.
Grenzen van de hulpverlening:
 • Een zware psychiatrische problematiek.
 • Een zware verslavingsproblematiek.
 • Een fysische handicap die een specifieke verzorgingssituatie vraagt.
 • De leeftijdsgrenzen.
 • Ernstige onveilige thuissituatie waardoor de jongere niet langer thuis kan blijven.
 • Ernstige taalproblemen.

 

Financiële implicaties

Aan de betrokkenen wordt door de Schoor rechtstreeks geen geld gevraagd.

Klachtenprocedure

 • Bij voorkeur via constructief gesprek tussen de betrokken partijen.
 • Mogelijks kan de klacht schriftelijk genoteerd worden in het klachtenformulier en in onderling overleg behandeld.
 • De betrokkene kan terecht bij de verwijzende instantie, andere hulpverleners.
 • de betrokkene kan ook contact opnemen met de JO-Lijn.