cover De Schoor
De Schoor

Dagbegeleiding in groep

U bent ouder of opvoedfiguur

 

Welkom bij dagcentrum De Schoor.

                                                               Blij dat u de weg naar onze site gevonden hebt. Wij hopen hier al enkele van uw mogelijke vragen te kunnen beantwoorden. Aarzel echter niet om ons te contacteren mocht u na het bezoeken van onze site nog vragen hebben.
Het feit dat u om de hulp van een module dagbegeleiding vroeg of het advies kreeg onze website te bezoeken, geeft aan dat u momenteel door een moeilijke periode gaat met uw zoon/dochter. Hieronder vindt u de vier pijlers waarop wij werken en waarmee wij proberen de situatie voor u en uw kind te verbeteren.

Hoe gaan wij te werk?

Individueel:

Uw zoon/dochter krijgt een individuele begeleid(st)er toegewezen en er wordt een handelingsplan (een verslag met o.a. de werkpunten) opgesteld. Samen met hem/haar kijken we wat hij/zij wil aanpakken om de zaken op orde te krijgen en verder te kunnen zonder begeleiding.
Individuele begeleiding wordt zeer breed gezien: gaande van gesprekken tussendoor, formele sessies, studiebegeleiding, individuele aandachtmomenten naar volledige dagactiviteiten één op één.
Binnen de mogelijkheden van het dagcentrum, in overleg met jullie, zoeken we naar welke vorm van ondersteuning voor uw zoon/dochter het meest aangewezen is.

School:

De school is voor jongeren één van de belangrijkste plaatsen in hun leven, graag of niet, willen of niet, hoe jouw kind het doet op school bepaalt in vele gevallen hoe het op andere vlakken van haar of zijn leven zal verlopen en hoe de toekomst eruit ziet. Daarom investeren we veel in hoe jongeren het doen op school door o.a. contact op te nemen met de school, studieondersteuning te geven, te helpen zoeken naar de beste studiekeuze enz. Er wordt ook een individueel schoolbegeleidingsplan opgesteld samen met uw zoon/dochter.

Groep:

Eigen aan dagbegeleiding in groep is dat de jongeren in het dagcentrum in een groep terecht komen. In de Schoor is dit een gemengde groep van 10 jongeren met de leeftijd tussen 12 en 18 jaar. De groepsmomenten aan tafel, tijdens activiteiten, in het project of de studie zien wij als leermomenten. Soms hebben jongeren moeite om zich in te houden, regels te aanvaarden, voor zichzelf op te komen of op een deftige manier hun mening te uiten. Al deze ‘sociale’ vaardigheden komen aan bod tijdens de momenten dat er feitelijk in groep samen geleefd wordt onder begeleiding.

Context:

Een module ‘dagbegeleiding in groep’ gaat steeds gepaard met contextbegeleiding.
Met contextbegeleiding bedoelen we dat u een gezinsbegeleider toegewezen krijgt met wie u op regelmatige basis kunt samenwerken om zo goed mogelijk in te gaan op uw vragen en doelstellingen.
De Individuele begeleider van uw zoon/dochter en de gezinsbegeleider zijn normaal gezien twee verschillende personen, zodat u ook in periodes van verlof of eventuele ziekte van ons personeel, iemand kan aanspreken die met uw kind en gezin vertrouwd is. Onze individuele en gezinsbegeleiders staan ook mee in de groep zodat zij van zeer dichtbij uw zoon/dochter leren kennen in zijn/haar dagelijks functioneren.
Gezinsbegeleidingen kunnen doorgaan in het dagcentrum of bij u thuis, zoals u wenst.
De contextbegeleiding beperkt zich trouwens niet tot enkel tot uw gezin. Indien nuttig en gewenst kan contextbegeleiding zich uitbreiden tot iedereen in de omgeving van uw kind, die een positieve bijdrage kan leveren tot zijn of haar ontwikkeling. Gaande van een leerkracht, voetbaltrainer, buurtwerking tot oma en opa, andere familieleden of vrienden en buren.