cover Estas
Estas

Opvang van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen

Vrijwilligers

 
Om een kwaliteitsvolle zorg en begeleiding te kunnen bieden aan onze jongeren, doen we af en toe oproepen naar vrijwilligers, steunfiguren en gastgezinnen, inzamelacties voor materiaal,... . Meer informatie vindt u op onze facebookpagina: Estas en in onze folder voor vrijwilligers.

We zijn ook op zoek naar steunfiguren voor de jongeren, die af en toe een jongere willen opvangen in het weekend (als gastgezin) of een activiteit samen met een jongere willen ondernemen (‘meter’ of ‘peter’). We staan ook open voor steunfiguren of gastgezinnen uit de eigen gemeenschap, die dezelfde taal spreken en als ‘rolmodel’ iets kunnen betekenen voor onze jongeren. Graag willen we zoeken naar een goede match tussen jongere en steunfiguur en/of gastgezin.

Indien u (financieel) wil bijdragen aan ons project kan dit ook. Giften kunnen gestort worden op het rekeningnummer: BE71 0017 8796 9169 (BIC GEBABEBB). Fiscale attesten zijn mogelijk vanaf 40 euro. Voor meer informatie kunt u terecht bij Christophe Van de Plas, op het nummer 050/123.555 of per mail op estas@depatiovzw.be.