cover Estas
Estas

Opvang van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen

Professionelen

Voorstelling:

Estas is een leefgroep voor 10 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). Onze leefgroep is gehuisvest in een vleugel van de Sint-Andries Abdij in Zevenkerken (Brugge).
 
In de zomer van 2016 zijn we gestart als één van de afdelingen van vzw De Patio. Dit project is ontstaan vanuit een samenwerking tussen Fedasil en Jongerenwelzijn, waarbij 150 nieuwe rechtstreeks toegankelijke (voor Fedasil) opvangplaatsen gecreëerd werden binnen kleinschalige leefgroepen, voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

In Estas vangen we 10 NBMV op, met instapleeftijd tot 16 jaar. We richten ons voornamelijk naar jongens van 12 tot 16 jaar, een uitzondering (leeftijd en geslacht) kan gemaakt worden voor broer/zus verwantschap. 

‘ESTAS’ betekent in het Esperanto zowel ‘ik ben’, ‘jij bent’ als ‘wij zijn’ en in het Spaans ‘je bent er’. De naam staat daarmee ook symbool voor de visie van het project: ‘er zijn op deze wereld en er ook mogen zijn’, op een onvoorwaardelijke manier. Het doel van het verblijf en de begeleiding is de jongere ‘in te bedden in’ en ‘te verbinden met’ onze samenleving en cultuur.
Binnen Estas willen we de jongeren een veilige, stabiele omgeving en context bieden en willen we hen laten groeien in het nemen van verantwoordelijkheid.
 
Hierbij willen we steunen op de volgende pijlers:

JONGERE (NBMV): Estas biedt residentiële opvang aan 10 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; jongeren met een eigen verhaal. We gaan samen met hun kwetsbaarheden, krachten en eigenheid op weg. Ze leven samen in een verticale leefgroep met jongens (en eventueel broer of zus) van 12 tot maximum 18 jaar.

Missie en visie:

VEILIGE EN STABIELE omgeving creëren: in de eerste plaats willen we een veilige en stabiele omgeving bieden voor de jongeren. We willen dat ze de nodige rust kunnen ervaren door hen structuur, regelmaat en zorg op verschillende levensdomeinen aan te bieden.

Verbinden met CONTEXT: binnen de individuele- en groepsbegeleiding van de jongeren willen we verbindend werken ten aanzien van de vroegere context. De begeleiding is ook gekoppeld aan een ‘hoog intensieve contextbegeleiding’, waarbij we actief willen inzetten op het opbouwen van een netwerk voor de jongere (school, vrije tijd, inbedding in onze gemeenschap).

LATEN GROEIEN in het nemen van VERANTWOORDELIJKHEID: we kiezen binnen de mogelijkheden van de organisatie voor een individuele benadering, met respect en erkenning voor de eigenheid van de jongeren. We focussen op de individuele ontplooiingskansen van elke jongere en we stimuleren hen om (deels) de verantwoordelijkheid op te nemen over hen eigen leven en eigen proces, door beroep te doen op zijn competenties, sterktes en krachten.

Deze visie willen we concreet vertalen in de individuele begeleiding van de jongere, het werken in de leefgroep, met de context en in het team.
 

Aanmelding:
De aanmelding van een jongere gebeurt uitsluitend door Fedasil (Cel NBMV) en is niet Rechtsreeks Toegankelijk (NRTJ).
 

Samenstelling Team:
Afdelingshoofd
2 afdelingscoördinatoren
Hoofdbegeleider
Begeleidersteam
Logistiek personeel

U vindt meer info in onze folder
Indien u verder nog vragen heeft, kan u ons bereiken via estas@depatiovzw.be of 050/123.555.