cover 't Groot Hersberge
't Groot Hersberge

Verblijf, kamertraining en cbaw

Jongeren en Context

Bij verontrustende opvoedingssituaties bieden wij NIET- RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP aan jongens en meisjes tussen 12 en 25 jaar en hun context.

Niet-rechtstreeks toegankelijk omdat er een aanmelding nodig is via de toegangspoort van jeugdhulp. Je kan er terecht via onder andere de huisarts, CLB, OCMW, CAW, …

Onder context verstaan wij het gezin, de familie en andere belangrijke personen in de omgeving van de jongere.

Dit doen wij door residentiële opvang en contextbegeleiding in de leefgroep of kamertraining en contextbegeleiding in functie van autonoom wonen (CBAW).

Residentiële opvang houdt in dat jongeren (gedeeltelijk) bij ons verblijven in de leefgroep of kamertraining en we de context ondersteunen via contextbegeleiding.

CBAW houdt in dat jongeren zorgen voor eigen huisvesting en dat wij hen begeleiden waar ze wonen.