cover 't Groot Hersberge
't Groot Hersberge

Verblijf, kamertraining en cbaw

Leefgroep

Module verblijf en contextbegeleiding

De begeleiding van de jongeren gebeurt zowel individueel als in groep. Er ligt een sterke nadruk op een warm basisklimaat met veel aandacht voor het groepsgebeuren en een ondersteunende school- en werkbegeleiding.

In de leefgroep worden de contacten met de context zoveel mogelijk behouden.
Er wordt naar gestreefd de ouders zoveel mogelijk bij de begeleiding van hun zoon te betrekken. Eenmaal de jongere de leeftijd van 16,5 jaar bereikt heeft, kan gekozen worden om over te stappen naar kamertraining.

Er is in de leefgroep plaats voor jongens en meisjes van 12 tot 20 jaar

Indien u hierover meer informatie wenst, zie de brochure voor jongeren of context.