cover 't Laar
't Laar

Observatie en oriëntatie

Jongeren en context

 
folder 2024
 
Het Laar is een onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum (O.O.O.C.).
Wij kunnen 15 jongeren begeleiden, tussen 12 en 21 jaar.  Jongeren en hun ouders kunnen rechtstreeks bij ons terecht of aangemeld worden door een andere dienst. Voorbeelden zijn het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ), het Centrum Leerlingen Begeleiding (CLB), het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), de jeugdrechtbank.
Het Laar werd opgericht in 1981 en maakt sinds 2010 deel uit van vzw ‘De Patio’. 
Een ‘laar’ is een open plek in een bos. Er werd voor deze naam gekozen om één van onze belangrijkste doelen te verwoorden: even op adem komen, een rustpunt bieden in moeilijke situaties.                                                                    
Tijdens onze samenwerking bekijken we samen wat goed loopt en wat beter kan. Dit doen we via frequente gesprekken met de jongere, de ouders of andere belangrijke steunfiguren.
                                                                                       
De begeleiding duurt minimaal zes weken en maximaal 4 maanden.
Jongeren kunnen bij ons ambulant of residentieel worden begeleid.
Bij een ambulante begeleiding (module diagnostiek) is er wekelijks een individueel en een gezinsgesprek. Daarnaast zijn we steeds bereikbaar via de telefoon of digitaal. Indien gewenst kan de jongere langskomen voor schoolbegeleiding of deelnemen aan groepsactiviteiten.  Deze begeleiding is gratis voor de cliënt.              
Indien de  situatie thuis moeilijk houdbaar is, kan ook geopteerd worden voor een residentiële begeleiding (module verblijf, enkel voor jongens).
Op die manier creëren we tijdelijk wat afstand en ademruimte. Dit biedt iedereen de mogelijkheid om samen op een rustige manier na te denken over de toekomst.
Bij de start van de samenwerking bekijken we samen met de jongere en de ouders wat de bezorgdheden zijn, wat men wil behouden, en wat de verwachtingen zijn. Tijdens de begeleiding gaan we samen na wat goed werkt of minder werkt. We werken in de eerste plaats met de jongere zelf, maar ook met het gezin of ruimere context. We willen een beeld krijgen van de mogelijkheden, de moeilijkheden en de verwachtingen.
Samen werken we aan een goed en haalbaar plan voor de toekomst.
Bij een residentiële begeleiding of opname leren we de jongere ook tijdens het verblijf in de leefgroep beter kennen. Dagelijks wordt er samen geleefd met de andere jongens en de begeleiders. Er worden activiteiten gepland, sport of interne en externe ontspanningsmomenten.
Het is ook de bedoeling dat de jongens vanuit ons centrum naar school gaan, al of niet na een interne periode.  We begeleiden hen hierbij. Dagelijks wordt het schoollopen opgevolgd en is er een studiemoment. Als er een nieuwe school of opleiding moet worden gezocht, doen we dit in samenspraak met de jongere, ouders en het CLB. Wanneer er nog andere hulpverlenende instanties betrokken zijn, of in het verleden zijn tussengekomen, wordt samen bekeken of het nuttig is om deze te contacteren.
Op het einde van de begeleiding is er een eindbespreking en leggen we ook een advies voor aan de jongere, ouders en de aanmelder. Tijdens de begeleidingsperiode groeien we hier samen naar toe en zoeken we  naar de meest passende verdere weg. 
Als iedereen zich in dit advies kan vinden, worden de laatste weken van onze samenwerking benut om dit concreet uit te werken. Als het advies een vervolghulpverlening inhoudt kunnen wij samen met u en de aanmelder de overstap voorbereiden.