Samenwerking De Patio vzw - Binnenstad vzw


Op 27 november om 20.00 uur werd in Hof Bladelin officieel het samenwerkingsprotocol tussen Binnenstad vzw en De Patio vzw  in een gezamenlijk Raad van Bestuur officieel ondertekend. Waar het zal eindigen is op vandaag nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat dit het begin is van een aangename, productieve samenwerking om onze jongeren nog betere begeleiding en ondersteuning te kunnen aanbieden ! Op de pagina  'onze werking' kunt u dit volledige protocol lezen.