Acties in de Jeugdzorg

Vzw DE PATIO uit Brugge,  een voorziening in de Jeugdhulp,  steunt de actie tegen het besparingsbeleid van de Vlaamse Regering van nu donderdag 5 maart 2020.Medewerkers kunnen deelnemen aan deze staking. De normale werking in onze verschillende afdelingen kan dus verstoord verlopen. Als directie hebben we hiervoor begrip en houden dus rekening met een minimale dienstverlening op deze actiedag.
 
Steeds meer mensen hebben nood aan zorg, ondersteuning en begeleiding. Terecht wordt er van de sector verwacht dat deze kwaliteitsvol is, op maat en contextgericht. Werknemers willen niets liever dan tijd en middelen om meer mensen beter te kunnen helpen.
De budgetten die de regering vrijmaakt zijn niet in overeenstemming met de doelstellingen. Er dreigen alleen maar meer mensen nog langer op een wachtlijst terecht te komen, terwijl de werkdruk voor het personeel verder zal toenemen.
 
De werkingsmiddelen van de zorg- en welzijnssector zullen de komende legislatuur niet geïndexeerd worden, net als de voorbije 10 jaar. Bovendien kregen een officiële omzendbrief van het Agentschap Opgroeien die eind december: “De besparingsdoelstellingen van de Vlaamse regering hebben ook hun impact op voorzieningen in de jeugdhulp.” De brief somt vervolgens alle soorten hulpverlening op die het vanaf 1 januari 2020 met 1,3 procent minder moeten doen.
 
We zijn de mening toegedaan dat dit onze werking de komende jaren heel erg zal hypothekeren  en uiteindelijk onze jongeren en hun context hiervan de dupe zullen zijn.
 
We hopen dan ook op begrip van iedereen voor één werkdagje minder beschikbaar te zijn.