Rechtstreeks toegankelijke diagnostiek in De Zandberg en 't Laar

Sinds heel wat jaren kunnen hulpverleners een beroep doen op de diagnostische expertise van OOOC De Zandberg en OOOC ’t Laar. Ons aanbod was in het verleden enkel bereikbaar via de toegangspoort van integrale jeugdzorg.

Sedert 1 november 2018  bieden wij samen de mogelijkheid om ook rechtstreeks beroep te doen op onze module diagnostiek . 
Hiervoor kunnen 3 ambulante, diagnostische modules rechtstreeks worden ingezet via volgende verdeling :

- jongens en meisjes van 0 tot 12 jaar: 1 module via De Zandberg
- jongens van 12 tot 18 jaar : 1 module via ’t Laar
- meisjes van 12 tot 18 jaar : 1 module via De Zandberg

Samen met de jongere en zijn context en de lopende hulpverlening gaan we op zoek naar een haalbaar plan voor de toekomst. We bekijken wat er goed loopt en wat er beter kan.  We doen dit binnen de termijn van maximaal 45 dagen. We bekijken de situatie vanuit een metapositie en spelen onze observaties terug. We pogen enkele nieuwe of andere inzichten aan te reiken in situaties die dreigen vast te lopen, nood hebben aan nieuwe perspectieven.
Naargelang de vraag bekijken we wie er in welke mate betrokken wordt in het inschattingsproces :
- Soms heb je als jongere nood aan een klankbord of een andere neutrale mening,
- Soms heb je als ouder nood aan wat nieuwe inzichten of perspectieven,
- Soms heb je als hulpverlener nood aan wat feedback, handvaten of aanknopingspunten.

Tijdens de begeleiding ligt de nadruk op het beluisteren van de cliënt, het verzamelen en ordenen van info en het aanreiken van handelingsmogelijkheden. We starten en eindigen met een gezamenlijk gesprek met alle betrokkenen.
Deze module wordt gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap en is kosteloos voor de cliënt. Een A-doc invullen hoeft niet.

Voor meer info of een rechtstreekse aanmelding kan je terecht bij :

- OOOC De Zandberg (voor kinderen tot 12 jaar en meisjes tot 18 jaar) : 050 / 40 66 80 , vragen naar Inge Van Deursen of Ine Berlo,
- OOOC ’t Laar (voor jongens van 12 tot 18 jaar)  :  050 / 33 78 80 , vragen naar Toine Perneel.

We zijn er samen van overtuigd dat het tijdig inzetten van deze module diagnostiek kan bijdragen tot een grotere continuïteit van een hulpverleningstraject.