Samenwerking De Patio vzw - Binnenstad vzw - Zandberg vzw


Op 27 november 2019, exact een jaar na de ondertekening van het samenwerkingsprotocol met vzw Binnenstad (http://www.binnenstad.be/), heeft ook OOOC De Zandberg (https://sites.google.com/a/zandberg.be/dzb/) het samenwerkingsprotocol ondertekend. Dit is het begin  van een aangename, productieve samenwerking om onze jongeren nog betere begeleiding en ondersteuning te kunnen aanbieden ! Op de pagina  'onze werking' kunt u dit volledige protocol lezen.