Jongeren samen met hun context laten groeien in het nemen van verantwoordelijkheid

' Jongeren samen met hun context laten groeien in het nemen van verantwoordelijkheid' is de missie van De Patio die op de personeelsnamiddag in januari 2018 officieel is voorgesteld. 2018 was dan ook het jaar om hiermee aan de slag te gaan, te concretiseren, ... Kortom een zeer boeiend jaar waarvan je  het resultaat  kunt  lezen onder 'missie en visie'