De Patio vzw bestaat 10 jaar : “10 jaar, 10 voorzieningen : De Patio voor de toekomst !“

In 2010 bundelden een 5-tal kleinschalige organisaties actief in de bijzondere jeugdzorg in de regio Brugge, hun krachten en werking in één vzw De Patio. In de daaropvolgende jaren kwamen daar nog organisaties bij en werden ook twee volledige nieuwe projecten opgestart.

Ondertussen bestaat De Patio vzw 10 jaar en werden in die periode meer dan 1000 kinderen, jongeren en hun omgeving begeleid om hun toekomst zelfstandig en met groeiende verantwoordelijkheid in handen te nemen.

Deze unieke mijlpaal willen we niet alleen vieren met al onze kinderen, jongeren, gezinnen, medewerkers en vrijwilligers, maar eveneens gebruiken om de dynamiek van het afgelegde traject van het verleden te versterken en te vertalen naar nieuwe energie voor de toekomst.
 
We willen dit doen aan de hand van een aantal evenementen voor medewerkers, voor jongeren, voor de buurt  en voor het professionele netwerk, in de loop van 2020 :
 
- Het startschot van de 10-jaar viering werd reeds gegeven met de personeelsnamiddag van De Patio vzw op 17 januari, waar alle medewerkers een namiddag van gezellig samen zijn, ontspanning en netwerking doorbrachten, en konden klinken op een gezond, gelukkig en voorspoedig 2020.

- In de periode mei  tot en met  oktober 2020 zullen op de verschillende locaties van onze afdelingen, evenementen georganiseerd worden voor en door de buurt.

- Een speciaal event "Jongeren op het Juiste Spoor", dat zal doorgaan op 27 mei 2020.

- Voor alle jongeren die nu en in de laatste 10 jaar door de Patio begeleid werden, wordt een speciaal feest evenement gepland op 11 september 2020.

- Als afsluiter van dit bijzondere jaar plannen wij een plenaire zitting op 15 oktober 2020 met boeiende gasten en sprekers uit onze sector. 
 
Hopelijk mogen we jullie op één van deze evenementen begroeten. Verdere details over data, locaties en programma van deze evenementen via deze link.