Verruiming samenwerkingsverband jeugdzorg Brugge


 
Op lokaal vlak ontstond er enkele jaren geleden een samenwerkingsverband tussen Binnenstad-De Patio-De Zandberg. Complementariteit van werkingen en doelgroepen zijn tot op vandaag nog steeds pluspunten om wederzijdse versterking te bekomen op basis van een samenwerkingsprotocol, er werden een aantal projecten samen aangegaan en er werden bruggen geslagen naar andere lokale partners, zowel sectoraal als intersectoraal.

Vanuit deze samenwerkingen en vanuit het verlangen om onze doelgroep maximaal kansen te kunnen bieden, groeide stilaan het idee om de krachten te bundelen voor de hele Brugse regio.
Het samenwerkingsverband zal zich in de toekomst dan ook verruimen tot alle Brugse organisaties jeugdhulp: Binnenstad, De Kantel, De Patio, De Zandberg, Nieuwland en Tronkestik.

De oproep tot reconversie versterkt verder dit geloof in samenwerking en vormt ook de eerste toetssteen van dit samenwerkingsverband, waarbij de 6 organisaties nagaan hoe het aanbod op elkaar en op de noden in onze regio kunnen afgestemd worden.

https://www.binnenstad.be/
https://sites.google.com/a/zandberg.be/dzb/home
https://www.dekantel.be/
https://www.nieuwland.be/nl
https://www.tronkestik.be/